Miljöskyddsinspektörernas besök handlar om inspektion av all verksamhet i kommunen som kan innebära risker för miljön. Däribland många mindre företag, men även exempelvis privata avlopp. Inspektionen av ett fåtal större företag sköts av länsstyrelsen.

De vanligaste anmärkningarna handlar om just avlopp, och transportdokument över farligt avfall som är fel ifyllda.

– Tidigare har vi inspektörer skrivit rapporter, med eventuella brister, information om verksamheten, ärendegång och annat. Från och med våren 2019 kör vi istället med tillsynskort, berättar Matilda Mikaelsson.

Bild av kort lagras

På tillsynskorten noteras bara de eventuella bristerna.

– De är uppbyggda på ett helt annat sätt, där en massa löpande text har ersatts av ett rutsystem med två punkter; brist och åtgärd. Det gör att vi kan fylla i korten redan på plats, berättar Therese Olausson.

Själva kortet lämnas till en representant för företaget eller fastighetsägaren. Inspektörerna har då redan tagit en bild av handlingen med en app i mobiltelefonen som mejlar över den till förvaltningens administratör som sparar den på rätt sätt, men utan att renskriva någonting. Undantaget är om det är allvarligare brister och det ska skrivas föreläggande vid vite.

Relaterat till artikeln

Anmärkningar på privata avlopp är en av de vanligaste bristerna som noteras av miljöskyddshandläggarna.

Får veta direkt

– Tidigare kunde det ta från en vecka upp till tio dagar innan rapporten var renskriven för att skickas till den vi varit på inspektion hos. Nu får de veta direkt vad som behöver åtgärdas, säger Therese Olausson.

Hittills har de hunnit använda tillsynskorten vid ett 20-tal tillfällen. Och systemet uppskattas för sin tydlighet och snabbhet.

Relaterat till artikeln

Inspirationen till tillsynskorten och den digitaliserade hanteringen kommer från en annan kommun, men korten har arbetats om för att passa in i miljö och byggförvaltningens verksamhet.

Initiativet med korten uppmärksammades nyligen vid en träff med länets hälsoskyddsinspektörer på Hooks herrgård. Och deltagarna röstade fram initiativet som ”Årets kommunaktivitet”.