Den nya lokalplanen för skolorna i Vaggeryds kommun släpptes vid en allmän presentation under onsdagskvällen. Där framkom även att en ny stadieindelning kommer att få stor effekt för de som bor på landsbygden.

– Vi föreslår att man inte bygger någon ny högstadieskola i Vaggeryd eftersom det då blir väldigt mycket elever i samma område – redan i dag finns där 775 elever. Under de senaste åren har många bosatt sig på Västra strand samtidigt som Götafors skola bara tar emot 82 elever, säger barn- och utbildningsförvaltningens chef Per-Erik Lorentzon.

Grundprincipen i den nya planen är att ha sex stycken 4–6-skolor i kommunen; Hjortsjöskolan, ”Södra Vaggeryd”, Hok, Sörgårdsskolan, Fågelforsskolan och Tofthaga.

Alla nuvarande skolor på landsbygden blir kvar. På alla orter, inklusive de ovan nämnda, ska det finnas F–3-skolor.

Precis som tidigare fångas alla elever som ska börja 7:an upp av Fågelforsskolan i Skillingaryd och Hjortsjöskolan i Vaggeryd.

Ytterligare en tanke i planen är att de lokaler i gamla elverkskontoret, som har använts av elever från tidigare Östra skolan, ska ställas till kulturskolans förfogande. Detta frigör i sin tur kulturskolans lokaler i Fenix 2.

Det här är än så länge bara en plan – som det finns möjligheter att ha åsikter om. Tanken är att detta ska ske via webb-verktyget ”Min kommun”. Det används redan i dag för att samla upp åsikter om Östra strand.