De nya lokalerna utanför Vaggeryds sport- och simhall, i form av flyttbara modulsystem som monterats samman i olika blocksektioner, är efterlängtade.

Vi är mycket trångbodda för tillfället, konstaterar Karin Sparrenholt som är rektor för Hjortsjöskolan F-5.

Trots att den gamla tekniksalen på Hjortsjöskolan har byggts om till storfritids - vilket frigjort yta - är det alltså trångt.

Det innebär till exempel att vi inte kan dela upp klasserna i mindre grupper efter önskat behov, då vi inte har de lokalerna för tillfället, säger Karin Sparrenholt.

Ytterligare kan nämnas att vi inte har kapprum som är dimensionerade för våra elever och inte heller tillräckligt många toaletter. En stor del av personalgruppen har inte tillgång till en egen arbetsplats och det saknas konferensutrymmen på enheten.

De nya paviljongerna, som har monterats under hösten och som har slutbesiktning den 29 december, ska till våren bli tre klassrum för ungefär 90 elever i årskurs fyra.

Det är inte klart hur länge modulhusen kommer att fungera som just klassrum, enligt Karin Sparrenholt, men de kommer att användas inom kommunens skolverksamhet under flera år framöver.

Nu ser Karin Sparrenholt fram emot en vårtermin där hon tror att arbetsmiljön för alla parter, både elever och personal, kommer att bli mycket bättre.