Enligt källor till tidningen har det mullrats i Spiras korridorer länge. Orsaken har varit ett missnöje mot verksamhetschefen P–O Nilssons sätt att styra. I förra veckan blev det stora diskussioner mellan en av Spiras musiker och P–O Nilsson. Diskussionerna resulterade i att musikern stängdes av från sin arbetsplats och sedan också varslades om uppsägning.

Onsdagens bråk fick direkta effekter på föreställningen ”Dohr spelar Mozart & Strauss”. Det är ett stort orkesterverk där musikerna har förberett sig i månader men turbulensen gjorde att musikerna inte hann repetera och spela sig samman. Därför ställdes det sista av konserten in. Enligt PR-ansvariga Nina Marjavaara för att man inte kunde utlova den höga kvalité som man vill.

På SYMF (Sveriges Yrkesmusikerförbund) är man väl medveten om vad som pågår på Spira. Anders Filén, förhandlingsansvarig, bekräftar att förbundet har fått besked om varsel om avsked, men att förbundet inte anser att det finns en skälig grund för vare sig avsked eller uppsägning.

Regionens HR–direktör Joakim Silva är den person som utåt kommenterar vad som händer på Spira.

Varför varslar ni en musiker om avsked?

– Vi har haft en ganska allvarlig incident och beslutade oss för i fredags att varsla om varsel för avsked.

Vad handlade incidenten om?

– Det vill jag inte kommentera.

Om det förekommer en incident eller en konflikt på en arbetsplats är det då bara en parts fel?

– Det är det vi håller på att utreda.

Joakim Silva säger att han inte känner till att flera musiker har sjukskrivit sig.

– Det har inte kommit till min kännedom, är hans kommentar.

Vad händer nu?

– Vi har sju dagar på oss att ta fram ett underlag för avsked. Vi ser allvarligt på det som har hänt.