Matteus Nilsson är född och uppvuxen i Jönköping men bor numera i Tidaholm. Där har han tidigare arbetat som pastor och han jobbar också halvtid på en begravningsbyrå. Arbetet där gled han in på efter att som pastor ha mött människor i slutet av livet, och deras anhöriga, och fått förmånen och ansvaret att hålla i många begravningar.

Efter en gästpredikan i Furusjö i våras uppstod ömsesidigt intresse mellan honom och församlingen, och nu är han på plats.

Det är ju ett fantastiskt litet samhälle måste jag säga.

Allianskyrkan är den enda kyrkan i samhället, vilket är lite ovanligt. Det är omkring 40 personer som är aktiva i församlingen, eller drygt var tionde Furusjöbo.

Vi vill ju att vi ska betyda något utåt. Även för alla andra i Furusjö, säger församlingens ordförande Lars Dahlqvist.

Församlingen har stått utan pastor i drygt ett år. Verksamheten har fungerat ändå, men det har varit tydligt att något har saknats. Matteus Nilsson ska arbeta halvtid i Furusjö och exakt vad han ska göra är något som växer fram allt eftersom. Det blir åtminstone bibelundervisning, predikan, själavård och att medverka i församlingens olika verksamheter.

Det finns många engagerade människor i församlingen, som älskar sin bygd och som älskar sin församling, säger Matteus Nilsson.