Ska du gå till höger eller vänster på en gemensam gång- och cykelbana? Det har hittills varit oklart. Nu har regeringen genomfört fem regeländringar som är knutna till den nationella cykelstrategin.

Rätt svar: Du ska gå på vänster sida.

Detta för att minska risken för olyckor men också för att minska irritationen bland trafikanterna. Regeringen tog beslut om ändringarna i somras och träder i kraft på måndagen.

Men det är bara en av flera regeländringar. Sedan 1 augusti är det också tillåtet för cyklister över 15 år och förare av moped klass 2 har tillåtelse att färdas på körbanan om hastighetsbegränsningen är högst 50 kilometer i timmen. Detta även om det finns en cykelbana.