För 29:e gången ger Skärstads hembygdsförening ut Skärstadboken med texter och bilder från trakten. I årets upplaga har man valt att inte hålla sig till ett visst tema, utan blandar intervjuer med nu aktiva företagare med krönikor och bilder från förr.

– För att alla ska få någonting de tycker är intressant valde vi att ta med lite av både det gamla och det nya, det ska finnas något för alla i boken, säger Ingrid Svensson, styrelsemedlem och en av redaktörerna för projektet. Tillsammans med sin make Ingemar Svensson har hon både skrivit och samlat in texter från andra skribenter för att fylla den drygt 170 sidor tjocka boken.

Vill sprida kunskap om bygden

Skärstadboken har getts ut ungefär vartannat år sedan föreningen grundades år 1961 och i år har den tryckts upp i 750 exemplar, något fler än vanligt. Närmare 500 exemplar har skickats ut till föreningens medlemmar och resten kommer att finnas till försäljning på länsmuseet, museet i Kaxholmen, olika marknader och andra evenemang framöver.

– Många medlemmar väntar på det här och ser fram emot att få boken, men även många andra kan uppskatta att läsa den, säger Ingrid Svensson.

Viktigt att dokumentera

Bland texter om dåtidens Buss-Ulla, teaterföreställningen om Bengt och Skärstad kyrkas 200-årsjubileum finns också intervjuer med flera av traktens företagare, bland annat de tre vinodlare som verkar i området.

– Det finns fler företag än man kanske tror i Skärstad, säger Ingrid Svensson.

Både hon och Ingemar har lagt ner väldigt många timmar på att arbeta med boken det senaste året, helt ideellt.

– Det viktigaste är att dokumentera sådant som händer i bygden, ett stort värde med hela det här arbetet är just dokumentationen för framtiden, säger Ingrid Svensson.