I år kommer Jobbmässan för nyanlända och asylsökande att arrangeras den 30 mars på Jönköpings teater.

Vad gäller de nyanländas kompetens så är utbildningsnivån och arbetslivserfarenheten varierande mellan olika individer. Vi har träffat på alltifrån dataingenjörer och läkare till driftiga hemmafruar som i hemlandet varken haft möjlighet att gå i skolan eller jobba, säger i ett pressmeddelande.

Med erfarenhet av tidigare projekt kan vi konstatera att det finns både ett stort utbud och en efterfrågan på nyanländ kompetens. Det som saknas är en scen där dessa möts.

Jobbmässan 2016 lockade arbetsgivare ända från Göteborg

Det är ett jättestort intresse, de vill veta mer och de vill absolut ha något att göra. Så om någon hade en bild av att det inte är så har den raserats och det känns skönt, sa Liz Modin från Migrationsverket då.

Sedan den förra mässan har arbetat vidare genom projektet ”Integration är tillväxt”, vilket har handlat om att hjälpa asylsökande och nyanlända att bygga nätverk inom arbetslivet - till exempel genom studiebesök och nätverksträffar. Föreningen med syftet att skapa en mötesplats för nyanlända och föreningslivet i Jönköping.