Det kommer att vara tvårumslägenheter med kök och badrum. De boende kommer att kunna välja om de vill äta inne i sin egen lägenhet eller i de gemensamma utrymmena.

Det kommer att finnas personal på plats dygnet runt och rekrytering är på gång. Minst åtta nya tjänster kommer att behövas. Det kan bli betydligt fler beroende på hur många det blir som flyttar in i lägenheterna och hur stort hjälpbehov de har.

Kommunen har avsatt en tomt på Västra Solhöjden och det är företaget Mitsemhus som fått i uppdrag att bygga. Tomten är på 3 000 kvadratmeter och alla lägenheterna får en egen uteplats.

Vi har gjort en inventering och vi ser att vi har eventuella hyresgäster, säger Ann-Louise Gillek, enhetschef på funktionshinderomsorgen.

Det är vuxna funktionshindrade som beviljats stöd enligt LSS som ska bo i de nya lägenheterna.

Man har ett så omfattande funktionshinder så att man måste ha hjälp dygnet runt, säger Ann-Louise Gillek.

Det är inte klart vilka som ska flytta in. I tisdags var intresserade inbjudna till ett första informationsmöte.