NU BEFINNER

Under 2017 har det blivit tydligt att det gör skillnad om det är socialdemokrat eller borgerlig politiker som ansvarar för statens finanser.

På tre år har den socialdemokratiskt ledda regeringen vänt stora underskott på grund av ofinansierade borgerliga skattesänkningar till överskott som möjliggör investeringar i välfärden.

Därför kunde också regeringen presentera en höstbudget där 40 miljarder kronor läggs på att minska klyftorna och öka jämlikheten, samtidigt som ett lika stort belopp används för att betala av på statsskulden.

VI SOCIALDEMOKRATER

Resultatet ser vi nu, arbetslösheten ligger under sju procent, en minskning med över en procentenhet sedan valet. Under 2018 förväntas arbetslösheten fortsätta sjunka till under sex procent.

Vi ser också att ungdomsarbetslösheten har minskat dramatiskt och att Socialdemokraternas vallöfte om att ingen ung ska vänta mer än 90 dagar innan den erbjuds ett arbete, en utbildning eller en insats nu är uppfyllt. Det är glädjande.

Samtidigt är vårt mål full sysselsättning, och därför har vi under 2017 fortsatt satsa på att bygga ut antalet utbildningsplatser på yrkexvux, folkbildning, högskola och yrkeshögskola.

Vi är övertygade om att utbildning är vägen framåt för att fler ska kunna ta de över 100 000 lediga jobb som finns.

Under 2017 har vi också fortsatt kampen för att stärka den svenska modellen på arbetsmarknaden. Därför har vi lagt förslag som ska säkra att svenska kollektivavtal gäller för alla som arbetar i Sverige, samt att det ska vara möjligt för fackförbund att vidta åtgärder om dessa inte följs.

Detta resulterade i att vi under året har kunnat riva upp den så kallade Lex Laval-lagen som infördes av den moderatledda regeringen 2010 och som begränsade fackens möjligheter att sätta hårt mot hårt när utländska företag bedriver löne- och villkorsdumpning i Sverige.

SÅ HÄR I SKIFTET

Skatten för pensionärer kommer att sänkas för 75 procent av landets pensionärer som ett nästa steg mot att helt ta bort klyftan mellan skatt på arbete och pension 2020.

Barn- och studiebidraget höjs med 200 kronor och bidragsdelen i studiemedlet med 300 kronor. Samtidigt höjs taket i sjukförsäkringen och sjuk- och aktivitetsersättningen höjs.

Avdragsrätt för fackföreningsavgift införs, förlossningsvården stärks med 1 miljard kronor och tandvårdsbidraget fördubblas.

Detta är reformer som leder till ett mer jämlikt Sverige och ett mer jämlikt Jönköpings län.

Med detta vill vi önska: Gott nytt valår!

Peter Persson, Helene Petersson, Thomas Strand, Johanna Haraldsson

Socialdemokratiska riksdagsledamöter från Jönköpings län