Kaxholmens lövskog är ett kuperat lövskogsområde med stora naturvärden, strax intill samhället i närheten av IK Vistas fotbollsplaner och på andra sidan Riksettan. Jönköpings kommun föreslår alltså att området ska bli ett nytt naturreservat. Nu är förslaget ute på remiss.

33 hektar stort

Kommunen föreslår att området ska bli naturreservat för att bevara natur- och friluftsvärdena. Det kommer då att ansluta till det befintliga statliga naturreservatet Målabråten. Området är 33,4 hektar stort och marken ägs i sin helhet av Jönköpings kommun.

Området används flitigt av IK Vista för löpning, cykling och skidåkning. På senare tid har flera nya MTB-cykelbanor anlagts eftersom intresset är mycket stort för cykling. Här finns höga naturvärden genom den äldre skogen i form av fossila raviner, sällsynta svampar som grönfjällig fjällskivling och ovanliga fåglar som mindre hackspett.

Vacker vy vid Gestra ovanför Kaxholmen med utsikt över både Vättern och Landsjön.

Foto Arkivbild

Tidigare förslag

— Vi hade ett förslag ute på remiss 2016. Nu har vi gjort en del ändringar och skickat ut ett nytt förslag. Vi har tagit bort en del av ytan närmast det nya bostadskvarteret som byggs. Däremot utökas ytan i ravinen mot nordväst så i slutändan blir områdets storlek ungefär som i tidigare förslag, säger Dag Fredriksson, kommunekolog, i ett pressmeddelande.

Senast den 30 juni behöver synpunkter lämnas till stadsbyggnadskontoret.