För två månader sedan startade Region Jönköpings län ett projekt med på tre vårdcentraler i Jönköpings kommun. Dessa är Öxnehaga vårdcentral, Hälsans vårcentral 2 samt Wetterhälsan.

Bakgrunden är att besöken vid akutmottagningen på Länssjukhuset Ryhov har ökat radikalt de senaste åren. En betydande del av besöken gäller patienter som egentligen borde tagits omhand av primärvården.

Meningen är att närakuterna ska bidra till att patientströmmen vänder. Detta genom att hänvisa vidare patienter med lättare åkommor på akuten till vårdcentralerna. De tre vårdcentralerna har under projektiden fått extra resurser för att kunna ta emot snabbt.

Nu har projekttiden gått ut. Men underlaget är ännu för litet för att dra några större slutsatser menar Magnus Mattson-Mårn, projektledare tillika primärvårdsöverläkare i Region Jönköpings län.

Vi har beslutat att förlänga projektet till december och januari också, säger han.

Ungefär 20 patienter i veckan har hänvisats till vårdcentralerna hittills, vilket är lägre än beräknat.

Vi hade hoppats på ungefär dubbelt så många. Men det behövs längre tid innan allt har satt sig, säger Magnus Mattson-Mårn.

Av de enkätsvar som hittills sammanställts är majoriteten positiva menar Magnus Mattson-Mårn.

Det vi har sett är att patienterna är nöjda då de har fått snabbt omhändertagande på de tre vårdcentralerna.

Går det att avläsa om närakuterna har någon effekt på akutmottagningen?

Det har gått ner en aning under oktober. Men det är jättesvårt att säga om det är projektets förtjänst eller inte. Jag tror att det också har varit ett lägre infektionsläge vilket påverkar, säger Magnus Mattson-Mårn.