Det handlar om en relativt central tomt i Vaggeryds tätort. Den ligger på södra/östra sidan av Jönköpingsvägen och har sin andra gräns mot Korpgatan. Där finns det långt gångna planer på att bygga åtta bostadsrätter. I samma projekt ska det byggas ytterligare 10 lägenheter på andra sidan Jönköpingsvägen med gräns mot Slöjdgatan.

I köpeavtalet som GT Väst, byggherren, undertecknade med säljaren stod det att tomten skulle vara på 1 610 kvadratmeter. Men när detta undersöktes närmare framkom att den bara var 1 171 kvadratmeter. Resten, en remsa på 472 kvadratmeter med gräns mot Korpgatan, har blivit kvar i kommunens ägo.

Enligt mäklaren som refererar till Lantmäteriet är den bästa lösningen i nuläget att kommunen skriver ett gåvobrev på den aktuella remsan.

Frågan var nyligen uppe till diskussion i kommunstyrelsen. Meningen där är att ett gåvobrev kan skrivas – under förutsättning att kommunen inte har haft några kostnader för tomten.

Gamla handlingar har beställts från Riksarkivet för att utröna läget, men därifrån meddelas att detta kan ta upp till en månad.

Samtidigt vill byggföretaget sätta igång med markarbetet för att bli klara enligt planeringen. Större delen av de totalt 18 bostadsrätterna är redan sålda.