Lynn Carlson (S) vann gehör för sin motion om att pröva fler alternativ, innan ställning tas för en ny väg i Gränna.

Hon hade själv helst sätt att vägbeslutet revs upp, men hade gått med på omformuleringen att; stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att pröva nya alternativ innan ett nytt ställningstagande sker.

– Vi har exempelvis inte testat parkeringsförbud under sommarmånaderna på Brahegatan, det är ett första steg för att se hur framkomligheten blir, säger Lynn Carlsson.

Sedan 1939

Anders Samuelsson (C) ordförande i stadsbyggnadsnämnden påtalade att man redan 1939 kunde läsa om behovet av en ny väg söder om Gränna på västra sidan

– Sedan 1939 har det utretts hur vägen ska genomföras, säger han.

Han berättar att det organiserade motstånd som nu finns kom med sent i bilden. Han poängterade att det är av vikt att gå fram med detaljplanen av södra Skiftesvägen för att möjliggöra bostadsproduktion. Detaljplanen för den kritiserade delen av sträckan finns redan klar sedan 2013 men hänger delvis ihop med den för södra delen som nu håller på att tas fram.

– När vi sedan har två detaljplaner färdiga, då kan vi se om vi kan fullfölja eller inte. Om ett halvår kommer det vara färdigt och då kommer vi också ha olika alternativ att hantera, sa Anders Samuelsson.

"Behöver pröva"

Socialdemokraterna som parti anklagades för att ha svängt i frågan, rent av för att plocka röster inför valet, vilket avfärdades bestämt.

– Stadsbyggnadsnämnden har redan sett över mängder av olika alternativ, det blir konstigt att ge stadsbyggnad ett uppdrag de redan fullföljt. Det blir intressant att se var ni står i frågan den 10 september, sa Peter Jutterström (M).

– De senaste två åren har vi fört diskussioner och tagit del av synpunkter som kommit in, där i landat i att vi behöver pröva mer praktiska lösningar, sa Mona Forsberg (S).

Lynn Carlsson (S) har länge drivit frågan om vägen i Gränna.

Foto Anna Hållams

"Är besviken"

Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokrater stödde motionen som därmed röstades genom. Liberalerna avstod från att rösta. Kristdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet reserverade sig mot beslutet.

– Jag är besviken. Ända sedan jag flyttade till Gränna har jag hört att det behövs en infart, det stämmer inte att hela landskapsbilden skulle förstöras av vägen, sa Ewa Jonsson (KD).

– Jag vidhåller att vägen förstör hela landskapsbilden. Jag är fullt på det klara med att det finns olika uppfattningar men jag vill att vi har prövat allt vi kan först, sa Lynn Carlsson (S) som bedömer att utredningarna kommer visa att den norra delen av vägen inte kommer att behövas.

Det är den del av vägen (rött streck) som går över åkermarken ner till hamnen, som protesterna berör.