Under tisdagen är det dags för den 51-årige affärsmannen som misstänks för två dubbelmord att i rättssalen själv ge sin bild av händelserna. men han nekar till att ha något att göra med Hökensåsmorden.

Att en tidigare ostraffad och respekterad företagare misstänks för inte mindre än fyra mord är väldigt ovanligt, men helt unikt är det inte, enligt Tage Alalehto.

Internationellt går den här typen av förövare under beteckningen Red Collar Criminals. Det är White Collar Criminals (personer i högre samhällsställning inom ekobrott) som av någon anledning begår ett grovt våldsbrott.

Åklagaren Pernilla Törsleff har sagt att . Det behöver inte vara hela sanningen.

Forskningen visar att det snarare kan vara skammen att bli avslöjad som bedragare som får den ekonomiske brottslingen att mörda, säger Tage Alalehto.

En Red Collar Criminal skäms så mycket av att bli gripen och avslöjad som en lurendrejare att han skaffar undan alla vittnen till sina brott.

Det behövs ytterligare en ingrediens för att få en ekonomisk brottsling att ta steget till att mörda – psykopati. Det är känt att psykopater är överrepresenterade bland chefer i företagsvärlden – upp till sex procent bedöms ha psykopatiska drag mot 1,5 procent i befolkningen i övrigt.

En psykopat ser ju bara till sina egna intressen. Det finns olika grader, men en fullskalig psykopat som Knutbypastorn är fullständigt empatilös. Han använder alla andra människor för egen vinning, säger Tage Alalehto.

För de här, i regel, väletablerade personerna med hög status riskerar ett avslöjande leda till att hela tillvaron rämnar.

Att ha dragit på sig skulder är i strid med personens sociala ställning. Hyser man de här starka känslorna för att bli avslöjad plus har psykopatiska drag och är empatilös kan lösningen bli att slå ihjäl sina klienter.

Hur det är i just det här fallet är inte klarlagt. Den rättspsykiatriska undersökningen visade att 51-åringen inte lider av någon allvarlig psykisk störning. Psykopatiska drag kan ändå finnas.

Psykopati är en beteendestörning. Man kan fungera rent socialt och har inget särskilt konstigt beteende. I lagens mening är man frisk. För att bli dömd till rättspsykiatrisk vård ska det vara att till exempel en demon har styrt ens beteende, man har inte haft någon egen vilja, säger Tage Alalehto.