Läs mer: Bostadskris för studenter

En arbetsgrupp bestående av representanter från högskolan, studentkåren och kommunen har analyserat bostadssituationen för studenterna. Uppdraget kom från kommun- och högskoleledning i fjol och arbetet har nu mynnat ut i en rapport.

Det går 8 000 studenter på olika program vid högskolan. Minst 4 400 av dem är folkbokförda i kommunen där det finns omkring 2 600 studentbostäder. I rapporten konstateras att även om studentbostäderna motsvarar ungefär hälften av antalet folkbokförda studenter, så råder det bostadsbrist som inte minst är problematisk vid terminsstarten.

En enkät som studentkåren har genomfört visade att tre av fyra tillfrågade studenter upplevde möjligheten att hitta en bostad som dålig eller mycket dålig.

Vid sidan av den redan rådande bostadsbristen så väntas antalet studenter bli allt fler. Arbetsgruppens bedömning är att det behöver byggas i genomsnitt 150 studentbostäder per år fram till 2025 för att klara studentökningen, de senaste tio åren har byggtakten legat i genomsnitt 79 nya studentbostäder per år.

I dagsläget finns en handfull byggprojekt där studentbostäder finns med i planerna. I flera fall är det oklart om projekten kommer leda till studentbostäder till följd av olika osäkerhetsfaktorer.

Bland projekten syns två nya på Väster i Jönköping, gemensamt skulle de bidra med över 150 nya studentbostäder. Det ena handlar om 36 nya lägenheter vid Oxtorgsgatan 20, mitt emot Immanuelskyrkan.

Vår vision är preliminärt 36 studentlägenheter, eventuellt ytterligare fem, säger Johan Rosenquist, vd för fastighetsbolaget Vätterbygdens byggnads AB.

Men ännu finns osäkerhetsfaktorer, exempelvis om byggnationen skulle förenas med en omfattande arkeologisk utgrävning.

 Då är frågan om vi orkar det rent ekonomsikt. Men vår förhoppning är att vi kan genomföra detta inom en snar framtid, säger Johan Rosenquist.

Det andra projektet handlar om 120 nya studentbostäder i anslutning till det nya idrottshuset på Väster men där behöver det först göras en detaljplan.

Läs mer: Studenter kan få bo på vandrarhem