Andsjö fastighets ab äger en industritomt på andra sidan järnvägen från de planerade bostadshusen på kvarteret Tor i Vaggeryd.

Detta bolag har valt att överklaga Vaggeryd kommuns miljö- och byggnadsnämnds beslut om den detaljplan som möjliggör byggnation av 160 lägenheter på kvarteret Tor.

Kommunen har inte rådfrågat oss och man har inte brytt sig om att göra en bullermätning hos oss, säger Magnus Persson som är vd på Andsjö fastighets ab.

Man har dessutom fattat beslut om detaljplanen i en nämnd och inte kommunfullmäktige och då menar våra jurister att när man måste ta hänsyn till så många saker som i det här fallet så måste beslutet fattas i kommunfullmäktige.

Magnus Persson vill att man redan nu ska ta hänsyn till buller från deras industritomt. Han ser annars en stor risk för att framtida lägenhetsinnehavare kommer att klaga på oväsen och därigenom försvåra för Andsjö fastighets ab:s hyresgäster att bibehålla och utveckla sin verksamhet.

Det måste gå rätt till. De har nonchalerat oss som grannar.

Ivar Pettersson är chef för miljö- och byggförvaltningen i Vaggeryds kommun.

Varför fattades beslutet i en nämnd?

Området är med i översiktsplanen som ett bostadsområde och då är det ju prövat av kommunfullmäktige och nämnden har delegation på att fatta beslut om detaljplaner, menar Ivar Pettersson.

Översiktsplanen togs av kommunfullmäktige 2012 och trädde i laga kraft 2014.

Är inte en översiktsplan endast ett inriktningsdokument, måste det som pekas ut som bostadsområde verkligen bli det?

Det vet man inte hur det utvecklar sig, men här har inriktningen varit bostäder. Det är mark- och miljödomstolen som får bedöma det här. Det är egentligen svaret på alla frågorna, att det är domstolen som får ta ställning till bolagets överklagan och avgöra.

Enligt Pontus Gunnarsson, Maqs advokatbyrå som företräder Andsjö fastighets ab, brukar sådana här processer kunna dra ut på tiden.

Min erfarenhet är att det kan ta upp emot ett halvår innan det avgörs. Sedan har man möjligheten att överklaga vidare till mark- och miljööverdomstolen som i praktiken är den högsta instansen, säger han.