På onsdagskvällen vandaliserades ett 15-tal bilar i parkeringshuset Smedjan på Södra Strandgatan. Charlotte Andersson, som var en av de drabbade, att någon hade repat hela hennes bil med en skruvmejsel eller dylikt.

— Jag måste omlackera hela bilen. Jag blir fly förbannad. Hur är en människa funtad som gör så här av ren jävelskap, sa hon.

Händelsen har väckt starka reaktioner på sociala medier och många läsare kräver att parkeringshusen i kommunen kameraövervakas.

Reimer Selero, som är verksamhetschef för parkering på tekniska kontoret i Jönköpings kommun, uppger att det inte finns några beslut om full kameraövervakning i parkeringshuset Smedjan. Just nu finns endast ett fåtal kameror i huset.

Vi tar med oss den här händelsen och utvärderar det fortsatta beteendemönstret och hur brottsligheten ser ut, säger han.

Däremot kommer parkeringshuset Sesam på Bredgränd att få fullt utbyggd kameraövervakning. Installeringen av nya kameror pågår just nu. Arbetet kommer att vara klart inom ett par veckor.

Bakgrunden till att vi bygger ut med komplett övervakning på Sesam med kameror överallt är att vi två somrar i rad haft inbrottsvågor här, säger Reimer Selero.

Parkeringshusen Atollen, Per Brahe och så då Smedjan kameraövervakas bara delvis. Parkeringshus Biblioteket kameraövervakas inte alls.

Varför kameraövervakas inte alla parkeringshus fullt ut?

Vi tycker inte att behovet har funnits. Men på Sesam har vi alltså sett en ökad brottslighet. Sedan är det här alltid en ekonomisk fråga. Att installera övervakningskameror är dyrt, säger Reimer Selero.

Att bygga ut kameraövervakningen på parkeringshuset Sesam kostar 850 000 kronor. En uppgradering på övriga parkeringshus i kommunen skulle kosta ungefär lika mycket styck.