Jönköpingsmoderaternas analys efter valet 2018 bjöd på betydligt fler ord än visor. 99 procent av de tillfrågade i en enkät ansåg att bråken inom partiet hade påverkat valresultatet negativt.

Det var i maj 2017 som Moderaterna i Jönköping rasade ihop. Efter att misstroende röstats igenom mot KS-ledamoten Ola Helt lämnade ytterligare tre tunga moderater – bland dem kommunalrådet Carin Berggren – partiet i protest. Då ex-moderaterna satt kvar på sina poster som politiska vildar förlorade alliansen sitt övertag gentemot de rödgröna för resten av mandatperioden.

På valnatten stod det klart att M backade 4,3 procentenheter från ett redan svagt resultat i Jönköpings kommun. Kristdemokraterna gick upp som jämnstora. Centern och Liberalerna valde att gå in i koalition med S och MP – trots att alliansen som helhet hade gått framåt och alltjämt var större än de rödgröna, som backat.

Konflikterna inom Moderaterna under mandatperioden 2014–2018 har skadat såväl partiet som det borgerliga samarbetet djupt. Man skulle kunna tro att den läxan numera borde vara inlärd, men nu är partiet där igen. På onsdagskvällen avgjordes framtiden för Christina Melle, ledamot i barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt ersättare i kommunfullmäktige.

Partiet vill inte säga officiellt om den aviserade misstroendeomröstningen genomfördes, men enligt flera samstämmiga uppgifter till JP hölls den – och Melle fick fortsatt förtroende med knapp marginal.

Christina Melle klarade sig med knapp marginal, enligt flera samstämmiga uppgifter till JP.

Foto Pär Grännö

Konflikten med henne i skottgluggen har varit under uppsegling en tid. I februari förra året råkade hon i bråk med dåvarande kretsordföranden Thomas Bäuml sedan han petat henne från ordförandeposten i Moderaternas företagarråd.

Enligt uppgift var kärnan i konflikten nu inte det utan någon form av initiativ Melle ska ha tagit i frågan om hedersrelaterat våld.

På senaste sammanträdet med barn- och utbildningsnämnden, där Melle är en av två M-ledamöter, behandlades Sverigedemokraternas motion om att förbjuda slöja i Jönköpings förskolor och grundskolor. Bara SD röstade för motionen. M valde att inte delta i beslutet, men tillfogade en protokollsanteckning till beslutet. Där står bland annat "Ett slöjförbud i förskola och grundskola är en nödvändig åtgärd om Jönköpings kommun vill komma åt problem med hedersförtryck och religiöst tvång", samt att protokollsanteckningen är Moderaterna i Jönköpings uppfattning.

När ledarsidan kontaktar M-kommunalrådet Peter Jutterström känner han inte till att protokollsanteckningen har gjorts, men säger att partiet kan stå bakom innehållet. Han tillägger också att kritiken mot Melle i hedersvåldsfrågan inte gäller att hon skulle ha åsikter som avviker från partiets.

Alltmedan Andreas Sturesson (KD) framstår som den naturlige oppositionsledaren i Jönköpings kommun skapar Moderaternas agerande fler frågor än svar. Frågor som borde väga tyngre än om det funnits grund för kritiken mot en kvinna som är engagerad i en fråga där partiet delar hennes uppfattning.

Har partiet råd att ansätta en kvinnlig politiker, med tanke på att man bara lyckades skaka fram fem stycken bland de 20 högst placerade kandidaterna 2018?

Vem ska vilja engagera sig och bidra till förnyelse i ett parti där jaget verkar gå före laget och person före sak?

Läste de partiaktiva över huvud taget sin egen valanalys?

Hur lång tid kan det ta för ett parti att lära sig en läxa?

Relaterat till artikeln