Allt fler unga mår dåligt i dag. Sedan 90-talet har andelen unga som lider av psykisk ohälsa fördubblats och i dag är nästan 200 000 barn och unga drabbade. Att så många unga mår dåligt är inte individuellt problem - det är ett samhällsproblem som kräver politiska lösningar. I Sverige ska ingen ung som mår dåligt vänta en dag för länge på stöd och hjälp.

Precis som alla barn i dag genomgår fysiska hälsoundersökningar i skolan vill vi att elevhälsan även ska arbeta med årliga hälsoundersökningar för att förebygga och säkerställa elevernas psykiska välmående. På så vis får elevhälsan bättre verktyg för att hjälpa och upptäcka barn och unga som mår dåligt eller far illa.

För många unga är det i dag mer naturligt att ta en första kontakt digitalt via exempelvis ett chattforum än att fysisk uppsöka hjälp. För att förbättra tillgängligheten, öka kunskapen bland barn och unga samt sänka trösklarna till vården vill vi göra det möjligt för barn och unga i hela landet att söka vård och få professionellt stöd via en digital plattform. UMO.se, ungdomsmottagningarna på nätet, bör byggas ut så att den inte bara ger bra information, utan också blir interaktiv.

Dagens vårdutbud räcker inte för att möta den psykiska ohälsan som kryper nedåt i åldrarna. Det behövs breda insatser på alla plan. Många som i dag står i kö till barn- och ungdomspsykiatrin för behandling borde kunna få vård på vårdcentralen i stället, om kompetensen fanns där. Genom att stärka vårdcentralernas kompetens och kapacitet för att ta hand om enkel och medelsvår psykisk ohälsa bland unga skulle fler kunna få hjälp snabbare. Därför vill vi ge landstingen ett permanent tillskott om 250 miljoner kronor, för att göra insatser för att barn och unga ska få rätt hjälp snabbt. Pengarna kan användas till att korta köerna i BUP, anställa fler psykiatriker men också för att stärka upp vårdcentralernas kompetens.

Barn och ungas psykiska hälsa är en angelägenhet och en investering för hela samhället. Barn som får rätt stöd blir trygga vuxna. I ett starkt samhälle ska inget barn behöva vänta på att få rätt stöd och hjälp. Det är det löfte vi socialdemokrater nu går till val på.

Johanna Haraldsson (S), Riksdagsledamot från Jönköpings län

Hugo Svensson, SSU Jönköpings län