Jönköping lovar att till 2035. Inga problem, säger politikerna, som har en lång lista med förslag på platser som ska utredas för exploatering och omvandling.

Att bygga bostäder på A6-området, där golfbanan ligger i dag, har varit på tal i många år och området finns markerat i kommunens översiktsplan. Bostadsbristen i Jönköping och det faktum att kommunen snabbt måste komma ifatt med byggandet gör att A6-planerna nu prioriteras.

Redan har en utredning gjorts kring de sju ravinerna som finns i området, som begränsar byggandet i och med rasrisken. Nu ska också kulturhistoriska värden och naturvärden fastställas genom utredningar.

Än så länge är det ingenting som är säkert. Men om det visar sig vara möjligt skulle det vara oansvarigt av oss att inte gå vidare med planerna, säger Carin Berggren (M), som är ansvarigt kommunalråd.

LÄS MER: Kommunen lovar 10 000 nya bostäder

Exploateringen skulle kräva att kommunen anlägger nya vägar för både bilar, cyklar och busstrafik. Det måste byggas nytt vatten- och avloppsnät och för att kostnaderna för detta ska bäras krävs det enligt Berggren att kommunen exploaterar hela området, alltså inte bara en mindre del.

Områdes planeras att byggas i etapper och totalt kan det röra sig om 3000–4000 bostäder. Det blir alltså en helt ny stadsdel med villor, flerbostadshus, förskolor och kanske också butiker.

Det här kan bli ett väldigt attraktivt område. Här finns närheten till skogen och Strömsberg som har löpspår och det är nära till A6 köpcenter, här finns allt, säger Carin Berggren.

Hon hoppas att utredningsarbetet ska vara klart inom ett år, så att politikerna kan säga ja eller nej till att gå vidare.

LÄS MER: Hyrarkitekter ska få fart på bostadsbyggandet

I A6 golfklubb, som arrenderar marken av kommunen, är man medveten om vad som pågår.

Vi är positiva till att man nu sätter igång utredningarna, så att vi kan få ett ja eller ett nej, det är viktigt för oss att veta när vi pratar med banken och med medlemmarna, säger Per Simonsson, vd och klubbchef.

I dag har klubben omkring 1400 medlemmar.

Sedan 1985 skulle jag uppskatta att medlemmarna, ur egen ficka, har plöjt ner ungefär 150 miljoner kronor i golfbanan. Vi har sett till att det har blivit ett fint rekreationsområde, säger Per Simonsson.

Arrendet för marken går ut år 2024. Tidsplanen enligt bostadsförsörjningsprogrammet är att första etappen ska byggas omkring 2020. Carin Berggren tror dock inte att det kommer att gå så fort.

Om vi kan exploatera kommer det att ta tid, golfarna ska inte bli ivägkörda i all hast, säger Carin Berggren.

LÄS MER Nej till eget byggbolag

LÄS MER: Bygget av Skeppsbron startar