Har du sett den lilla dörren i fasaden till vänster om Icas entré? Den är kamouflerad som den omgivande skylten och ligger alldeles bredvid hörnet mot Järnvägsgatan. Det är där som varor till kiosken samt post och paket levereras med lastbil.

Problemet är att de inte har något bra ställe att parkera på. Den närmaste rutan är en handikapplats, vilket genom åren har genererat ett antal böteslappar.

Det har förts en dialog med Joakim Sörås, handlaren på Ica, och nu har vi kommit fram till en lösning. Han ställer två handikapplatser till förfogande på andra sidan butiken, samtidigt som första rutan på Järnvägsgatan blir en lastplats, berättar tekniska nämndens ordförande PO Toftgård, som också är förslagsställare.

Handikapplatserna blir i samma ände som fiskbilen brukar parkera.

Det här löser även problemet med färdtjänst som hittills har stört trafiken när de har stannat ute på Storgatan, säger PO.