Hon har helt klart många strängar på sin lyra. Professuren är i litterär gestaltning och docentskapet handlar om genusvetenskap. Hon har också, vilket väl är mer meriterande för priset, skrivit ett tiotal böcker, där den första heter ”Ett folk av händer”.

Relaterat till artikeln

I kultur- och fritidsnämndens motivering står det: ”Hanna Hallgren uppfyller mer än väl nämndens målsättning att kulturpriset ska stimulera till konstnärligt skapande. Med sina litterära prestationer inom första hand poesins område har hon sett till att bredda basen för kulturell kvalité. Det är med största respekt för hennes författarskap och hennes yrkesmässiga meriter inom kulturområdet som kultur-och fritidsnämnden beslutat att utse Hanna Hallgren till mottagare av Vaggeryds kommuns kulturpris 2018”.

Under året har Hanna tack vare ett stipendium från Sveriges författarfond kunnat ägna sig åt skrivande på halvtid. I våras hade hon i uppdrag från kulturförvaltningen i Värnamo att skriva text till en dansbandslåt inför bibliotekets inflyttning i Gummifabriken.

2017: Hembygd ett livslångt intresse för kulturpristagare