Mikael Ekvall är besviken på hur projektet för våldsutsatta inom ATV, Alternativ till våld, har behandlats av politiken. Han är en del av den och säger att politiken måste ha sovit.

– Det har fallit mellan stolarna, ingen har tagit upp projektet till diskussion, såvitt jag vet.

Inte ens han själv, trots att Vänsterpartiet faktiskt hade med pengar till en fortsättning av projektet i sin budget för 2018.

– Vi hade avsatt tre miljoner för att göra det möjligt att gå från projekt till permanent verksamhet. Men vår budget röstades ner, som vanligt.

Tog inte upp det

Mikael Ekvall var uppe och talade för partiets budgetförslag men minns inte att han särskilt tog upp det här projektet.

– Vi har några minuter på oss och jag gjorde nog inte det. Tyvärr.

Han berättar att Vänsterpartiet var drivande när projektet kom till efter en motion.

– Det är väldigt tråkigt om det inte blir en fortsättning, projektet har blivit mycket bättre än vi hade hoppats på.

S tror på fortsättning

Marcus Eskdahl (S) säger att Socialdemokraterna kommer att ha en interpellation om en fortsättning vid nästa sammanträde med regionfullmäktige. Han anser att det bör finnas goda möjligheter att lösa en fortsättning.

- Frågan är allt för viktigt för att göra den till en fråga om projektmedel. Vi måste hantera det seriöst och eftersom budgeten för nästa år inte är tagen är finns det goda förutsättningar framåt, som jag ser det.

Frågan om en eventuell fortsättning på projektet har också ställts till nämnden för folkhälsa och sjukvård. Det berättar projektledaren Veronica Ottosson som utöver det inte vet mer om hur frågan hanteras.

Vi har sökt ordföranden i den nämnden, Mia Frisk (KD), för kommentar.