I skrivande stund har Fenix och alla andra gymnasieskolor varit stängda i nästan tre veckor. Och få tror väl på någon öppning i egentlig mening förrän tidigast till hösten.

Relaterat till artikeln

Men nu öppnas ett litet andningshål för de elever som går praktiska linjer. Enligt rekommendationer från Skolverket. Eleverna informerades innan de tog påskledigt.

– För vår del berör det elever på el-, bygg- och industriprogrammen, där eleverna har svårt att genomföra de praktiska momenten. Men det berör bara ett fåtal vid varje tillfälle, säger Karin Jakobson.

Karin Jakobson, rektor på Fenix, tycker att distansundervisningen har fungerat bra. Hon tror att lärdomarna av det kan komma att förbättra framtidens undervisning.

Foto Pressbild

Antalet elever som berörs är cirka 50 stycken, fördelade på tre årskurser. En handfull elever dagligen innebär att antalet tillfällen per elev blir få, kanske bara varannan vecka. Å andra sidan kommer de att få jobba intensivt med praktiska saker – i flera ämnen – när de väl är i skolan.

– Vi får se om vi kommer att köra det här ända till sommarlovet. Nu tar vi en dag i taget, beroende på det lokala och det nationella läget, säger rektorn.

Hur går det i övrigt, med distansundervisningen?

– Det har gått över förväntan. En del har klarat det bra – bättre än den vanliga undervisningen, medan det har varit svårare för några, som vi har fått hjälpa att komma igång.

Karin Jakobson tror att många av de erfarenheter som görs under coronapandemin kommer att kunna stärka undervisningen i framtiden. Men, påpekar hon, det får analyseras i utvärderingar.