Jönköping

Den 18 oktober 2017 publicerade Jönköpings-Postens webbplats en artikel med rubriken Förra stjärnan om våldtäkten: ”De kallade mig hockeyhora”. Dagen efter publicerades samma artikel i tidningen, nu med rubriken XX [tätort angiven]-tjejen talar ut om våldtäkten. Först nu var den förra handbollsspelaren AA [namn angivet] beredd berätta allt. Tidningen citerade henne från Twitter:”[Månad angiven] 1998. Jag är 13 år och min två år äldre bror har några lagkamrater från sitt hockeylag hemma.” När AA går till sängs lade sig två av hockeykillarna bredvid henne. Hon började hångla med en av dem. Han fråga­de om hon ”vill göra det”. Hon sa nej. Han upprepade frågan fem gånger, kanske tio. Hon sa nej. Han tog det som ett ja. Bredvid henne i sängen låg den andre killen och sa ingenting. Morgonen efter kom killen nedtill köket och sa till AA:s bror: ”Öh, jag satte på din syrra i natt” och så skrattade han. AA citeras: ” – Min storebror är en fantastisk människa och blev helt vansinnig. Men han visade nog inte särskilt mycket då. Istället tog han ut det på träningarna, på hockeyrinken i arenan Y [namn angivet].” Där hade AA vuxit upp med en pappa som spelade i X-laget [namn angivet].

Anmälaren: Hade sex frivilligt

Publiceringen anmäldes av den utpekade mannen via ett ombud. Han framförde att han utpekats som våldtäktsman. Anmälaren hade inte blivit kontaktad för att lämna sin version av det inträffade. Anmälarens uppfattning om händelsen är att den hade varit frivillig från båda parter. Uppgifterna var således osanna. Någon polisanmälan, förundersökning, rättslig process eller annat skriftligt underlag fanns inte. Av de uppgifter som lämnades i artikeln hade han identifierats och utpekats i breda hockeykretsar och inom ett omfattande gemensamt socialt umgänge som han och AA hade.

Tidningen: Är inte utpekad

Tidningen svarade genom sin ansvariga utgivare Marie Johansson Flyckt att anmälaren inte var utpekad i artikeln. Hans ålder bestämdes endast av att det angavs att hon var 13 år och hennes bror två år äldre och att anmälaren var hockeykompis med honom. Händelsen hade utspelat sig för 19 år sedan, vilket minskade kretsen som kom ihåg vilka som var med i lagen. De närmast berörda vet nästan alltid vem som åsyftas när ett eventuellt brott beskrivs, hur diskret tidningen än var med detaljer. Att anmälaren inte kontaktats berodde på att han inte var namngiven eller utpekad.

PO: Avslöjas inte för ny krets

Våldtäkt är ett mycket allvarligt brott och såväl företeelsen i allmänhet som enskilda fall kan det finnas skäl att avhandla i medierna. Det finns således inget att invända mot att tidningen tagit upp saken. Det vilar emellertid ett ansvar på tidningen att inte återge hennes berättelse så att den berörde mannen pekas ut. Det beror på att påståendet om våldtäkt, oavsett sanningshalten, är kränkande för anmälaren, att det ligger långt tillbaka i tiden och att påståendet om brottslig handling aldrig utretts av polisen eller hanterats av socialtjänsten.

Här finns emellertid utpekande detaljer:

• Att anmälaren fanns i AA:s umgängeskrets vid tiden för händelsen.

• Att det handlade om hockeyklubben X-laget.

• Att det inträffade i [månad angiven] 1998.

• Att AA var 13 och att hennes bror var två år äldre.

• Att pojken var en lagkompis i hockey till AA:s storebror.

• Att händelsen blev känd i breda kretsar inom och utom klubben.

Det som minskar effekten av dessa detaljuppgifter är att händelsen utspelade sig för 19 år sedan. Till det kommer att tidningen inte berättar något om anmälarens förhållanden i dag. Det innebär att anmälaren inte pekas ut för en ny och större krets.

Förstår vem det är

Även om händelsen ligger 19 år tillbaka i tiden är den av så ovanlig karaktär att många, som fick kännedom om det sexuella umgänget mellan AA och anmälaren, fortfarande lär komma ihåg vad som hände. Att kunskapen om händelsen spreds i en omfattande krets bland X-lagets hockeyspelande ungdomar och deras anhöriga finns det inte skäl att betvivla. Det bekräftas såväl av anmälaren som av AA:s uppgifter i tidningen. För dem är namnet AA tillräckligt för att de även ska förstå vem anmälaren är. Inför denna krets medför tidningens oreserverade uppgifter om våldtäkt en allvarlig publicitetsskada för anmälaren. För den bör tidningen klandras. Ärendet hänskjuts till Pressens Opinionsnämnd, PON.

Därför fäller PON artikeln

Pressens Opinionsnämnd instämmer i PO:s bedömning och finner att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed. Detta är en förkortad version av Pressens Opinionsnämnds beslut. Beslutet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på PO:s/PON:s hemsida www.po.se.