Som vi nyligen skrev satsar Vårdcentralerna Bra Liv av vårdbesöken genom . Bland annat planeras även psykosociala teamen bli bokningsbara via videmöten till hösten.

Nu har även regionens största privata vårdcentral Wetterhälsan i Jönköping tagit ett stort digitalt kliv. Detta efter att ha skrivit ett samarbetsavtal med företaget Min Doktor. Där går det att uppsöka läkare digitalt dygnet runt.

Samarbetet går ut på att patienten kan vända sig till Min Doktor för enklare åkommor som exempelvis allergier, magbesvär, infektioner och huvudvärk.

Det innebär att man inte behöver boka tid eller sitta i telefonkö eller i väntrum för att få hjälp, säger Mats Siljehult, verksamhetschef för Wetterhälsan.

På den digitala vårdcentralen sker kontakt med läkare via skriftlig kommunikation, telefonsamtal eller video. Inloggning till tjänsten sker via bank-id där patienten sedan skriver vilka besvär man har.

Ibland behöver det göras provtagning innan läkaren kan ställa en diagnos online. Vid behov skrivs recept på medicin ut. I de fall det behövs skrivs remiss för fortsatt undersökning och behandling och det är här Wetterhälsan vill erbjuda sina tjänster.

Vi ser det som en styrka att koppla ihop internetdoktorn och den fysiska vårdcentralen på det här sättet. Vi vill vara en del av den här digitala utvecklingen som vi tror hjälper Vårdsverige, säger Mats Siljehult.

Min doktor som nyligen tecknade avtal med Region Halland har nu alltså även allierat sig med en traditionell vårdgivare inom primärvården.

Målsättningen för Min Doktor har hela tiden varit att tjänsten ska vara tillgänglig som en del av det offentliga systemet. Tack vara samarbetet med Wetterhälsan så är det nu så, säger Charlotta Tönsgård, vd för Min doktor.

Ett ärende kostar 250 kronor, vilket är den ordinarie patientavgiften i Region Jönköpings län.