Det pågår en dragkamp om viktiga historiska dokument mellan Jönköpings kommun och Riksarkivet. Det handlar om Magnus Ladulås privilegiebrev från 1284 men även Grännas privilegiebrev från 1600-talet.

Riksarkivet hävdar att dokumenten ska förvaras på Landsarkivet i Vadstena men kommunen vill inte släppa dem från sig.

– Privilegiebreven är unika och en väldigt viktig del av Jönköpings historia. De har förvarats här i flera hundra år och är dokument som binder ihop vår historia med nutiden. Det finns, som vi ser det, ingen anledning att de ska flyttas från sin historiska hemvist, säger Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Hänvisar till kvitton

Riksarkivet anser att de lånat ut breven till kommunen och hänvisar till kvitton från 1980-talet, de menar att lånetiden nu är över och eftersom breven är registrerade hos dem ska de förvaras hos statlig myndighet.

Men kommunen svarar att Riksarkivets kvitton hänger samman med en inventering av historiska dokument på 80-talet, det har aldrig handlat om att dokumentet överlåtits till staten och de har alltid förvarats i Jönköping.

Personal från Riksarkivet tänker kontakta kommunen för att planera en tidpunkt då de hämtar breven. De kommer att mötas med kalla handen. Kommunen vägrar att delta i något överlämnande.

Vägrar lämna över

Istället förbereder kommunens chefsjurist Lars-Åka Svensson en stämningsansökan för att få fallet rättsligt prövat.

– Vi anser att det kan finnas en poäng med en rättslig prövning. Breven hör hemma i Jönköping och har alltid förvarats här. Lånehandlingen är en rent administrativ åtgärd och syftet var att privilegiebrevet skulle bli kvar i Jönköping för evigt, säger Lars-Åke Svensson.

Om en domstol ändå skulle ge staten rätt till breven, bör det vara en skälig uppsägningstid av breven, skriver Lars-Åke Svensson, till Riksarkivet. Han menar att eftersom det äldsta brevet har förvarats hos kommunen i 700 år, är en skälig uppsägningstid för det brevet 700 år.

Relaterat till artikeln