Läs mer: Delägare: "Inte så kul att vara hatat för att man gör sitt jobb"

Läs mer: Mötet om gruvan blev protestmöte

För att få provborra i Taberg behöver gruvbolaget Asera Mining dispens från de regler som gäller för naturreservatet.

I oktober meddelande länsstyrelsen att de inte ger någon dispens till gruvbolaget, då bolagets provborrningar strider mot naturreservatets syfte, vilket är att bevara Taberg för framtiden.

Nu har Asera Mining överklagat till mark- och miljödomstolen med förhoppningen att rätten ska häva länsstyrelsen beslut.

Läs mer: Naturskyddsföreningen "Helt uppåt väggarna"

Läs mer: Gruvbolag vill göra 13 borrhål i naturreservatet