NÄR REFORMEN

För människor som tidigare var starkt begränsade av funktionshinder blev det möjligt att kunna leva ett mer fullvärdigt liv. Vi ser reformen som en av Liberalernas (Folkpartiets) stora insatser under de senaste decennierna.

Under de senaste åren har reformen steg för steg smulats sönder.

Reglerna för vilka som har rätt till assistans tolkas allt hårdare. Över 1 200 personer har blivit av med sitt stöd och många fler har fått stora neddragningar.

Anhöriga har larmat, de funktionshindrade själva har larmat, vi i Liberalerna har gjort vårt bästa för att lyssna på och föra vidare deras larm – och för några veckor sedan larmade till och med Försäkringskassan själv, att dess egna regeltolkningar har blivit så stränga att de kan leda till ”svåröverskådliga konsekvenser”.

REGERINGEN

För alla de drygt 1 200 personer som redan fått sin assistans indragen förändrar regeringens nya besked ingenting. Det förändrar inte heller något för dem som ansöker om assistans för första gången.

De personerna är fortfarande ofta hänvisade till hemtjänst och hemsjukvård, som är något helt annat än assistans. En del får helt lita på hjälp från sina anhöriga.

Media rapporterar om det ena fallet efter det andra där till exempel familjer med svårt funktionshindrade barn försätts i omöjliga situationer.

Ansvarig minister Åsa Regnér påstår att den pågående LSS-utredningen ska föreslå en moderniserad lagstiftning med helhetssyn på LSS.

Det är dock inte möjligt med de direktiv utredningen har. Regeringen skriver uttryckligen i direktiven att alla eventuella förbättringsförslag inom LSS ska bekostas av besparingar i assistansersättningen.

Dessutom kan, menar man, mer besparingar inom assistansersättningen behöva ske av "statsfinansiella skäl".

VI LIBERALER

De nya direktiven ska innebära att LSS-utredningen får i uppdrag att föreslå hur lagen kan förtydligas, moderniseras och komma fler till del.

Fokus ska vara på goda levnadsvillkor, självständighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning – inte på minskade kostnader inom den statliga assistansersättningen.

Åsa Regner har just nu ännu ett gyllene tillfälle att göra om och göra rätt. Statsrådet sitter nämligen som bäst och skriver på regleringsbrevet som skall styra Försäkringskassan under 2018.

VI LIBERALER

Skriv in två meningar med uppdrag om att ”myndigheten ska aktivt bidra till att öka måluppfyllelserna med insatserna enligt LSS så att personer med omfattande funktionsnedsättningar får möjlighet att leva som andra och att uppnå goda levnadsvillkor. Myndigheten ska utforma insatserna med respekt för den enskildes integritet och självbestämmanderätt och insatserna ska anpassas till mottagarens individuella behov”.

Liberalerna vill att LSS och personlig assistans ska återupprättas som den frihetsreform det en gång var tänkt som.

Människor måste få möjlighet att leva, inte bara överleva. ”Friheten måste försvaras!”

Stig-Arne Tengmer

Liberalernas nätverk för välfärdsfrågor i Jönköping

Bengt Eliasson

Riksdagsledamot