Räddningstjänsten åkte till Trädgårdsgatan för att se vad de kunde göra, men utan att finna något djur som satt fast.

- Vi har letat och hittat många fiskmåsar, men ingen som satt fast. Kan ju vara en av dem vi hittade som tidigare satt fast, men tagit sig loss, berättar räddningstjänsten skrattande.