En glimt ur verkligheten – och en förklaring till varför kyrkan inte ger sig i dessa frågor.

AHMED

”Vad är Treenighet för något? Vad innebär det för dig att tro på en treenig Gud? Vem är Lucifer, och varifrån kommer han?

M:s utredare hade förberett många intressanta frågor till A, som är konvertit. När A talade om kärlek och medmänsklighet som en kärna i kristen tro kontrade utredaren med hur han i sådana fall såg på "svärdsverserna". (Jag känner inte till svärdsverserna, är det ett vedertaget begrepp? Vad är det? – J:s komm).

När A talade om den kristna kyrkans människosyn där alla är lika mycket värda, oavsett ras eller kön, då undrade utredaren hur det överensstämmer med att Paulus i något brev säger att kvinnan är mannens avglans och måste täcka sitt huvud.

Det var tre tröttsamma och pinsamma timmar. A var klok som en bok och tålmodig som en ängel. Tolken var förvirrad. Utredaren var besvärad, kanske till och med generad eller skamsen. Hade det inte varit så otroligt mycket på spel hade jag varit road.

Nu håller vi tummarna! Det här var A:s sista utredningssamtal, nu väntar vi på besked om han får uppehållstillstånd eller ska skickas till Afghanistan.”

J skriver 7 dec

”Idag har A fått avslag. Vi har gått igenom beslutet och jag har försökt förklara vad de skriver; varför de inte tror på hans historia eller att hans konvertering är genuin. Jag hoppas att jag aldrig hamnar i situationen att hela min framtid beror på om jag under en tre timmars tolkad intervju klarar av att göra mig och min historia trovärdig.”

Undertecknad är präst i Svenska kyrkan och ställer mig frågan: Är dessa frågor relevanta när det gäller kristen tro?

Enligt min åsikt måste frågor som ska utröna något om en kristen människas tro självklart handla om Kristus. Jag kallas kristen därför att jag följer Kristus, där finns hjärtat – inte i ett antal teoretiska hårklyverier.

Men den allra allvarligaste frågan är: Hur bedömer man en annan människas tro? Hur?

Grattis, M, till det värvet! Är det överhuvudtaget möjligt?

Jesus säger: ”Döm inte, så blir ni inte dömda.” (Matt 7:1)

Själv skulle jag inte drömma om att sätta mig till domare över en annan människas tro. Det värsta som kan hända är att någon enstaka lurar sig in i vårt land under falska förespeglingar. Det tycker jag vi kan bjuda på.

Men nu hotas hela det härliga gäng afghanska ungdomar som blivit döpta och sitter i vår församlings gudstjänst söndag efter söndag av utvisning för att M inte tror på deras kristna övertygelse.

A har fått

Hur vågar M ta ett sådant ansvar? Dessutom är det gjort på ovanstående grunder vilket jag skulle kalla uppenbart rättsosäkert.

Stefan Löfven har sagt att rättsprocessen kring flyktingar måste vara rättssäker. Men det här är ju så godtyckligt det kan bli.

Om det dessutom är sant att man inte får ta del av skälen till varför man inte blivit trodd, i detalj, då är det väl helt sanslöst.

Är det inte normal rättspraxis att en försvarsadvokat får tillgång till alla argument för att kunna försvara. Hur ska en konvertit försvara sig mot M:s beslut?

Som präst anser jag mig ha rätt att kritisera ovan nämnda förfarande när det gäller konvertiter eftersom Afghanistan är livsfarligt för den som har blivit kristen.

Men för alla våra flyktingar, oavsett religiös övertygelse, är min slutsats busenkel: Låt dem få stanna! Ingen enda svensk far illa av att de får stanna. Tvärtom faktiskt.

Gunnar Löfgren,

kyrkoherde emeritus, Smålandsstenar