MÅNGA BLICKAR

Bilen är ofta en viktig del av sommarledigheten; med den kan man ta sig till strandnära platser, sommarhus, vänner och släktingar och ut på andra äventyr.

Men regeringen går allt hårdare åt bilägarna. Med regeringens bilpolitik blir sommarens semester betydligt dyrare.

Väl hemma igen och när vardagen startar är bilen ofta en nödvändighet för att kunna handla, ta sig till arbetet, köra barnen till skola och aktiviteter eller kanske skjutsa en åldrande förälder till läkarbesök.

Där bussar och annan kollektivtrafik inte kan ersätta bilen stiger månadskostnaden i hög takt med regeringens bilpolitik. Statistik visar att glest bebyggda län i större utsträckning drabbas av regeringens skattehöjningar på bensin och diesel.

I Jönköpings län får drygt 41 000 hushåll med bil betala runt 1 800 kronor mer i skatt per år som resultat av regeringens höjningar av skatten på bensin och diesel, visar siffror från Skattebetalarnas förening.

HITTILLS HAR

Bara i år har bensinskatten höjts med 24 öre och dieselskatten med 21 öre. Sedan år 2014 handlar det om sammanlagt 1,10 kronor per liter bensin.

Därutöver har regeringen beslutat om en automatisk årlig uppräkning av skatten, långt utöver vad som krävs av prisutvecklingen.

Det är ett hårt slag mot dem som inte har något alternativ till bilen.

Självklart ska vi sträva efter minskade utsläpp och visa hänsyn mot vår miljö. Men man ska komma ihåg att bilen redan idag i hög grad bär sina samhällsekonomiska kostnader, enligt Trafikanalys rapport från 2017.

För att fortsatt minska miljöpåverkan och skapa förutsättningar för tillväxt i hela Sverige bör fokus ligga på långsiktiga spelregler för biobränslen, teknikutveckling och omställning av fordonsflottan.

DET ÄR ORIMLIGT

Närmare en miljon hushåll i landet kör mer än 2 000 mil per år. De får med regeringens bilpolitik betala uppemot 1 800 kronor mer i skatt på bensin och diesel per år och sammanlagt 3 600 kronor mer jämfört med när alliansregeringen lämnade.

Sverige styr i hög fart mot världens högsta bensinskatt.

Vi moderater vill avskaffa regeringens automatiska och årliga uppräkning av drivmedelsskatterna.

Vi satsar därför 8 miljarder till år 2020 för att ändra på regeringens bilpolitik och göra det lättare för hela Sverige att leva.

Maria Malmer Stenergard (M)

Riksdagsledamot, skattepolitisk talesperson

Helena Bouveng (M)

Riksdagsledamot från Vetlanda, ledamot i Skatteutskottet