SVERIGE ÄR

Vårdköerna växer. Bristen på äldreboenden ökar. Många har också svårt att få pensionen att räcka till. Det är ett svek mot den generation som byggt vårt land. Så behöver det inte vara.

Äldrefrågorna måste komma högre upp på dagordningen. Därför kommer vi bland annat delta på 23 äldremässor och andra evenemang runtom i landet.

Idag är vi på äldremässan i Nässjö för att synliggöra och lyfta dessa frågor.

Försämringarna inom vård och omsorg i vårt land är påtagliga. Antalet personer som inte får vård i tid i enlighet med vårdgarantin blir allt fler.

I september 2017 uppgick antalet personer som väntat i mer än tre månader på sitt första besök inom specialiserad vård, till 84 440 personer. Det närmar sig en fördubbling jämfört med för tre år sedan, 2014, då antalet personer i kön var 47 400.

Dessa långa väntetider drabbar inte minst äldre.

BRISTEN PÅ

Förra året fick 5 000 äldre, som fått beviljat särskilt äldreboende, vänta i mer än tre månader på ett boende. Med nuvarande byggtakt väntas bristen öka med ytterligare 20 000 platser till 2030. Det är ett svek mot våra äldre.

Jönköpings län klarar vårdgarantin bättre än många andra regioner.

Majoriteten, med KD, har jobbat aktivt med dessa frågor. Det kommer vi att fortsätta med, men vi behöver sätta fokus på kvalitet och tillgänglighet i vården inte bara här utan i hela landet.

Kristdemokraterna har en plan för att vända välfärdssveket till ett återupprättat välfärdslöfte. Vi avsätter resurser för fler äldreboenden och vårdplatser och vi återinför kömiljarden för kortade vårdköer.

I vår nationella budget avsätter vi 27,5 miljarder mer än regeringen de kommande tre åren för strukturellt riktiga reformer inom vård och omsorg.

Som äldre ska man kunna lita på välfärden.

VI BEHÖVER

Till skillnad från regeringen vill Kristdemokraterna ta bort skillnaden i beskattning mellan lön och pension redan nu. Vi vill också höja bostadstillägget kraftfullt för att ge stöd åt de med de minsta marginalerna.

Äldres erfarenheter och kompetenser är värdefulla, inte minst på arbetsmarknaden. Därför är det märkligt att regeringen har infört en särskild löneskatt för äldre, som motarbetar äldre som vill stanna kvar på arbetsmarknaden.

Den måste bort.

Inget säger så mycket om ett lands värderingar som hur man behandlar sina äldre. Det gäller på arbetsmarknaden, inom äldreomsorgen och hur man hanterar de äldres ekonomi.

För detta krävs ett regeringsskifte, så att äldre åter får en röst vid regeringsbordet. Vi vill att Sverige ska vara ett land där man vill och vågar bli gammal.

Ebba Busch Thor

Partiledare KD

Andreas Carlson

Gruppledare KD & riksdagsledamot, Jönköping