Nätläkarföretagen Kry och Min doktor lever inte upp till Regionens fastställda riktlinjer för att ställa diagnos för lunginflammation och halsfluss, två diagnoser där antibiotikaförskrivning är vanligt.

Dagens Arena har tagit del av Regionens egen granskning av nätläkarföretagen som genomförts av Regionens smittskyddsenhet. De undersökta företagen är Kry, som är kopplat till Läkarhuset i Tranås, och Min doktor, som är kopplat till Wetterhälsan.

När det kommer till lunginflammation hade Min doktor inte följt riktlinjerna i 31 av 42 ställda diagnoser. Kry hade inte följt riktlinjerna i 26 av 40 ställda diagnoser.

Av de 26 fall där diagnoserna var felaktigt ställda hos Kry hade 23 personer fått antibiotika utskriven. Hos Min doktor hade alla 31 fått antibiotika utskriven.

När det kommer till halsfluss undersökte regionen var tionde journal. Min doktor hade ställt diagnosen på korrekt sätt i fyra av 56 fall och Kry i 13 av 41 fall.

Vad gäller antibiotika hade den skrivits ut till 16 av de 28 patienterna med felaktigt ställd diagnos i Krys fall och i 39 fall hos Min doktor.

Johan Flodin, medicinskt ansvarig läkare på Kry, säger till Dagens Arena, att de har tydliga riktlinjer för antibiotikaförskrivning. Han säger också att undersökningen inte visar de patienter som hänvisats vidare till en fysisk läkare för symptom som kan ha varit halsfluss eller lunginflammation.

Henrik Kangro, chefsläkare på företaget Min doktor, svarar Dagens Arena per mejl. Han skriver att företaget följer regionens riktlinjer. Henrik Kangro skriver också att i den journaldata som rapporteras till Region Jönköping framgår inte hela beslutsunderlaget som läkaren tar ställning till och att slutsatserna därför kan vara missvisande.

Med anledning av undersökningens resultat kommer ansvariga på Region Jönköping inom kort ha ett möte med både Min doktor och Kry, samt vårdcentralerna Wetterhälsan och Läkarhuset Tranås.