Socialdemokrater för tro och solidaritet i Jönköpings län går öppet ut och kritiserar regeringens hantering av frågan med tvångsutvisningar av ensamkommande ungdomar till Afghanistan.

Nu har vi ilsknat till i länet. Vi trycker på att det är beklagligt att regeringen gör som man gör. Vi vill stoppa avvisningarna av unga till Afghanistan av humanitära skäl, säger Jonas Magnusson, ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet i Jönköpings län.

Han menar att det behövs en ny bedömning av säkerhetsläget och att alla utvisningar av ungdomar till Afghanistan ska stoppas tills en sådan är gjord.

Vi hoppas att Migrationsverket då skulle komma fram till att det är en sådan plats som man inte skickar människor till.

Dessutom riktar gruppen kritik mot att de som har kommit hit innan de fyllt 18 år men som har hunnit fylla 18 år innan de har fått sin sak prövad har betydligt sämre chans att få stanna jämfört med om systemet inte hade haft så lång väntetid. Det borde inte belasta dem, menar man.

Även det faktum att de som kom innan den skärpning som gjordes av migrationspolitiken ändå bedöms efter de nya kriterierna är Jonas Magnusson kritisk mot. Han menar att lagstiftningen inte borde gälla retroaktivt, eftersom det inte fungerar så när det gäller andra lagar.

Ställningstagandet har växt fram efter ett tryck från medlemmar i länet och Jonas Magnusson tror att det går att påverka ända upp till riksdagsnivå, även utanför det egna partiet.

De kommer att ändra sig under tryck från bland annat oss. Centerpartister och liberaler vänder vi oss till och hoppas att de vill samarbeta med oss. KD och M har jag inte så stor tilltro till i denna fråga, säger han.