Efter att reglerna kring skolors rapportering om frånvaro ändrades 2012 har allt fler elever fått studiebidraget indraget, uppger Centrala studiestödsnämnden, CSN. De nya reglerna innebär att gymnasieskolorna ska rapportera in om en elev har mer än 4 timmars frånvaro under en månad.

I år rör det sig om 27 800 elever, 8,5 procent, av Sveriges gymnasieelever som fått bidraget indraget, vilket är rekordhögt, uppger CSN i ett pressmeddelande.

Läsåren 2015/2016 och 2016/2017 var nivån på indraget studiebidrag jämn på 7,9 respektive 7,8 procent. Årets ökning med 0,6 procentenheter menar Andreas Dahlkvist, utredare hos CSN, delvis beror på en ökning av indragna bidrag hos utländska medborgare.

– Ogiltig frånvaro är generellt vanligare bland myndiga elever än bland omyndiga. En högre andel i gruppen utländska medborgare är också över 18 år. Det bidrar till att andelen som får studiebidrag indraget är högre i denna grupp, säger Andreas Dahlkvist i pressmeddelandet.

I takt med flyktingströmmarna har också gruppen med utländska elever med bristande språkkunskaper i svenska i gymnasieskolan ökat, menar CSN. Vidare förklarar Andreas Dahlkvist att lägre kunskaper om hur CSN och det svenska samhället fungerar kan vara bidragande faktorer till de högre siffrorna i denna grupp.

Samtidigt ökar antal skolkare generellt. Stockholm har den högsta andelen i landet på 11,2 procent men även Kalmar län och Västra Götalands län visar höga siffror. I Jönköpings län toppar Sävsjö kommun listan över andelen elever som fått bidraget indraget med 12,5 procent, Eksjö kommun har lägst andel med 3,9 procent.

– Vi ser återigen en ojämn utveckling av andelen med indraget studiebidrag över landet. Den relativt kraftiga ökningen i län som har många studerande på gymnasiet, till exempel Västra Götaland, har fått genomslag på nationell nivå, säger Andreas Dahlkvist.

Den största andelen skolk begås av pojkar, 64 procent, 36 procent är flickor. Friskolor har en högre andel rapporterat skolk än de kommunala skolorna. De elever som har lärlingsersättning har en lägre andel som får studiebidraget indraget, i jämförelse med övriga gymnasiestuderande.