Annons
Vidare till jp.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Replik: Digitalisering är prioriterat i Sidas verksamhet

Även om digitalisering just på utbildningsområdet inte utgör en särskild prioritering i Sidas strategi, är digitalisering i utvecklingssamarbetet något vi arbetar vidare med, skriver Sidas Anna Rosendahl i en replik.

Replik på debattartikel av Peter Hellgren och Peter Brune, War Child Sverige.

Utbildning är en mänsklig rättighet och en grundsten för fattigdomsbekämpning, demokrati och jämlikhet. Sida instämmer i beskrivningen av utbildningens vikt och det rättighetsperspektiv som Hellgren och Brune lyfter fram. Det är också högst oroande att barn och ungdomar nu drabbas av den pågående pandemin och dess följdverkningar på utbildningsområdet.

Digitalisering är ett viktigt verktyg för utveckling. Tillgången till informations- och kommunikationstjänster ökar globalt sett, men vi ser också stora utmaningar som brister i människors möjligheter att ha både råd och tillgång till exempelvis uppkoppling. En annan viktig del i arbetet med digitalisering inom utvecklingssamarbetet är kapacitetsutveckling i våra samarbetsländer, hos oss givare och hos våra partners. Sida har antagit en ny digitaliseringsstrategi som bland annat innebär att vi arbetar integrerat med digitalisering i biståndet och vi tillsätter tjänster med denna inriktning.

Digitalisering i just utbildningssektorn är en aktuell fråga. På ett globalt plan arbetar bland andra Unesco och utbildningsfonden Global Partnership for Education (GPE) med digitala lösningar. Inom utbildningsbiståndet utgår Sida från att digitala lösningar är ett medel och inte ett mål i sig själv. Det är också väldigt kontextspecifikt, vilket innebär att till exempel brist på el eller tillgång till lärare med digital kompetens gör att digitala utbildningslösningar fungerar i vissa miljöer men inte i andra. Sida stödjer både Unesco och GPE, men vårt stöd är inte riktat till just digitaliseringsprojekt utan till organisationerna, och genom dem även till digitaliseringsinsatser de gör utifrån behovsanalyser som olika partnerländer står för.

Enligt Unesco har Covid 19-pandemin inneburit att cirka nio av tio elever i världen har fått avbruten klassrumsundervisning. Samtidigt är närmare hälften av de elever som påverkas av skolstängningarna världen över förhindrade att ta del av digitala utbildningstjänster eller verktyg. Men med detta sagt understryker de förhållanden för barn i krig och konflikt som debattartikeln belyser, samt pandemins följdverkningar, att potentialen som finns i ökad digitalisering inom utbildningssektorn kan nyttjas mer. För att på bästa sätt stärka och förbättra länders kapacitet att planera, genomföra och följa upp utbildning bör detta ske i nära samarbete med länders regeringar, myndigheter och organisationer.

Även om digitalisering just på utbildningsområdet inte utgör en särskild prioritering i Sidas strategi, är digitalisering i utvecklingssamarbetet något vi arbetar vidare med. Digitalisering i biståndet är prioriterat i Sidas verksamhet i år och vi har ett uppdrag från regeringen att redovisa de möjligheter vi ser att utveckla arbetet med digitalisering.

Anna Rosendahl

Enhetschef Gobal social utveckling, Sida

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel