I en debattartikel (JP, 13/2) skriver Rebecca Roth, ordförande i Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening, att det finns ett kvalitetsfall i svensk skola och att det beror på friskolesystemet.

Roths lösning är att lägga ner friskolor som ägs av aktiebolag. Visst finns det utmaningar inom svensk skola, men att dra hela utbildningssektorn över en kam och tala om ett kvalitetsfall är negativt i överkant.

Särskilt eftersom vi haft en uppåtgående trend i de senaste två PISA-undersökningarna. Visst finns det många problem, men att svartmåla är knappast konstruktivt, speciellt inte med tanke på det fina arbete som exempelvis många av Lärarnas Riksförbunds (LR) medlemmar gör varje dag ute i klassrummen.

När det gäller kritiken mot friskolor vill vi uppmärksamma Roth på att om man skulle lägga ner landets fristående skolor som drivs av aktiebolag skulle väldigt många elever bli utan skola och lärare bli utan jobb. Många av LR:s medlemmar arbetar i friskolor, så Roth vill alltså lägga ner skolor där förbundets egna medlemmar arbetar.

Just nu behöver inte Sverige färre skolor. Tvärtom, det kommer att behövas många fler utbildningsplatser de närmaste åren, bland annat på grund av ökande elevkullar. Det blir svårt för kommunerna att starta skolor som kan ta emot alla nya elever. Här kan friskolor bidra med fler utbildningsplatser.

Aktiebolag är en verksamhetsform som många fristående skolor valt eftersom det ger både bättre kvalitet och aktsamhet om ekonomiska resurser. Fakta från bland annat Svenskt Kvalitetsindex visar också att fristående skolor har nöjdare medarbetare och föräldrar, levererar bättre kvalitet samt ger god utbildning för varje skattekrona.

Friskolor har funnits i över 30 år. I dag går nära 400 000 barn och elever i en friskola och antalet ökar varje år. 73 000 lärare, eller 17 procent av lärarkåren, arbetar i en friskola. När Roth vill att friskolor som drivs av aktiebolag ska läggas ner bör hon ha i åtanke att ett sådant beslut skulle få stora konsekvenser för både lärare och elever.

Låt oss i stället samarbeta oavsett vilken huvudman vi representerar, så att vi kan leverera utbildning av högsta kvalitet.

Veronica Rörsgård

chef, Academedias förskolor

Jens Eriksson

chef, Academedias grund- och gymnasieskolor