Hjälp behövs från regeringen, men även kommuner och regioner, skriver Moderaternas Kent Ly (JP Debatt, 22/3). Där är vi överens. Men det som nu behövs är stimulansåtgärder till våra mest utsatta i samhället. Att ge pengar till de med lägst inkomst är överlägset som allmän stimulansåtgärd, då pengarna generellt används till nödvändiga varor och tjänster.

I Sverige lever över en miljon människor med låg ekonomisk standard. Det är en grupp med många olikheter, men som har en sak gemensamt. De har ont om pengar och sällan reserver att ta av vid kris.

Feministiskt initiativ föreslår därför att staten genast ska lägga tio miljarder kronor som en engångsutbetalning på 10 000 kronor till de en miljon vuxna folkbokförda med lägst inkomst enligt deklarationen för 2019. Summan krediteras personens skattekonto, varefter pengarna överförs till anmält bankkonto.

Kommunens gymnasieskolor har stängt och gymnasieelever får utbildning på distans. Det innebär att ingen skolmat serveras till eleverna. För en del barn och ungdomar är målet i skolan det enda målet lagad mat en får på en dag. Under en längre tid kommer eleverna behöva äta lunch hemma vilket innebär ökade kostnader för mat.

Familjer som uppbär försörjningsstöd påverkas hårdast av dessa ökade matkostnader. Det gäller också ensamkommande barn och ungdomar som går på gymnasiet.

Feministiskt initiativ föreslår därför att kommunen ska besluta om en tillfällig höjning av försörjningsstödet för berörda familjer samt bidrag till berörda ensamkommande barn och ungdomar för att minska den ekonomiska pressen. Om kommunens skolor och förskolor kommer stängas, ska denna höjning omfatta alla familjer med barn och ungdomar i förskola, grundskola och gymnasieskola.

Flera församlingar erbjuder hjälp med att handla, men här vore det bra med en samordning och att kommunen kan gå in och betala för sådana tjänster i de områden där möjligheten inte finns. Det är särskilt viktigt för de grupper som inte bör handla på egen hand och som har en låg ekonomisk standard – till exempel fattigpensionärer.

Som om de ekonomiska konsekvenserna inte är nog så ökar också våld i hemmet under när många är hemma i karantän. Nu kommer färska rapporter från Kina om en dramatisk ökning av våld i nära relationer som följd av isoleringen på grund av Coronaviruset och fler organisationer, både i Europa och USA varnar för en drastisk ökning av mäns våld mot kvinnor.

Feministiskt initiativ föreslår därför flera åtgärder för att möta upp kvinnor och barns behov av stöd och skydd från våld. Jönköpings kommun kan boka upp hotellrum för att kunna erbjuda dem till skyddsbehövande kvinnor och barn och på så sätt möta behovet av stöd och skydd. Det här behöver ske i samråd mellan Socialtjänsten och kvinno- och tjejjouren.

Det behöver också genomföras informationsinsatser för att sprida information om vart stöd och skydd finns att få för våldsutsatta. Informationen måste finnas på flera språk. Det är också viktigt att information även sprids om vart hjälp finns att få till de som känner att de riskerar att använda våld så de kan bryta sitt destruktiva beteende.

Feministiskt initiativ har tidigare lämnat in förslag om att kommunens bostadsbolag ska informera om Huskurage. Nu i isoleringstider är grannar och närstående medmänniskor viktigare än någonsin, särskilt för de som är utsatta för våld i hemmet. Därför är det viktigt att vi alla har kunskap om våld och ser signaler, vet vad vi ska göra innan våld sker, medan det sker och efter att det skett.

Ewelina Axell

Feministiskt initiativ Jönköping