1284 utfärdade Magnus Ladulås ett privilegiebrev för Jönköping. I dag är det ett av de äldsta bevarade privilegiebreven i Sverige och det förvaras i Jönköpings stadsarkiv.

Nu kräver Riksarkivet att dokumentet skickas till Landsarkivet i Vadstena. Myndigheten vill även ha Grännas privilegiebrev från år 1652 och ytterligare historiska dokument för Gränna och Jönköping. Som bevis hänvisas till kvitton som enligt Riksarkivet visar att de båda dokumenten endast är utlånade till Jönköping.

– Det är fantastiska värdefulla och spännande dokument som vi haft här under lång tid. Det är klart vi vill behålla vår historia, säger Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

”Där de hör hemma”

Från kommunens sida vill man nu träffa representanter från Riksarkivet för ett möte. Ann-Marie Nilsson (C) tror att Riksarkivet kan ha misstolkat de kvitton som myndigheten nu hänvisar till och hoppas reda ut frågan med myndigheten, även om hon på förhand inte kan lova om Jönköping kan behålla dokumenten.

– Vi tittar nu på en tidpunkt för ett möte så att vi kan diskutera bakgrunden till den här begäran från Riksarkivet. Det är klart att vår önskan är att behålla de här dokumenten i den kommun där de hör hemma historiskt, säger hon.

Hoppas på lösning

Lars-Åke Svensson, chefsjurist på Jönköpings kommun, säger att om frågan inte löses på annat sätt kan det bli en fråga att utreda vem som faktiskt äger handlingarna. Det kan då bli ett stort projekt för att ta reda på vart de förvarats historiskt, vad Landsarkivets utlåningskvitton betyder och vem som kan anses vara ägare av dokumenten.

– Vi hoppas att slippa det. Jag utgår från att både vi och Riksarkivet är intresserade av att bevara handlingarna och vi har ju bevisligen gjort ett bra jobb här som har kvar handlingar från 1200-talet, säger han.