Lagen om särskilt stöd röstades igenom 1992 och började gälla året därpå. Den var en av dåvarande socialministerns, Bengt Westerbergs, dåvarande Folkpartiet, skötebarn.

Nu är lagen under kraftig attack av den nuvarande socialdemokratiska regeringen. Under fjolåret var det mer än en person om dagen som gick från att ha personlig assistans till att inte ha det, säger Eliasson som är partiets funktionshinderpolitiska talesperson.

Såväl liberaler som socialdemokrater anser att LSS behöver moderniseras, det är vägen dit som är omstridd.

Motivet bakom besöket på Arbetsmarknadsenheten, AME, i Vaggeryd var att samla information inför förändringsarbetet.

Om den personliga assistansen tas bort återstår kommunala insatser när behoven finns, institutionsboende eller att lasta över ansvaret på anhöriga, säger Eliasson.

Vid besöket på AME, berättade dess chef Jenny Andersson om situationen i kommunen, med speciellt fokus på människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Hon berättade om Mötesplatser, där kyrkor och kommun samarbetar för att människor ska få tillbaka sitt sociala liv. Kristina Dahlqvist berättade om ett annat projekt. Trappsteget riktar sig till barn som hamnat utanför i skolan eller som överhuvudtaget inte gått dit.

Bengt Eliasson undrade om det är någon fråga som AME vill att han ska föra vidare.

Ja, vi skulle vilja se ett bättre lagstöd för sociala företag. Vi har 3–4 stycken i kommunen, men såväl företagen som människorna som jobbar där är i behov av mer stöd, säger Jenny Andersson.