Det är precis som om dokumentet är tvättat på begreppet teater, sa Kristina Nero när det andra kulturtinget anordnades på Stadsbiblioteket på tisdagskvällen.

Nej, det är inte tvättat och vi är tacksamma för alla goda idéer så vi lägger till det, lovade kultur- och fritidsdirektör Karin Semberg.

Till grund för arbetsmaterialet, som så småningom ska leda till en ny kulturplan som i sin tur ska ta Jönköping till målet Kulturhuvudstad 2029, ligger de idéer och förslag som bollades fram vid det första kulturtinget i vintras.

Nu ska det förädlas och kulturutvecklare Kari Ruokola drog snabbt igenom de olika delarna i arbetsmaterialet innan det blev dags för diskussioner, frågor och fler förslag.

Kari Ruokola bad också om fler tips levererade helst före midsommar så att de kan arbetas med i förslaget till kulturplan innan det går iväg på remiss.

Bernt Lindqvist lovade att leverera idéer men redan nu noterade han att begreppet dramatisk teater saknades.

Jag vet att Spira vill syssla med musikteater, men jag tror att det är ett misstag att bara stå på ett ben. Nu är det ett stort nöjesfält och ingen verksamhet som bygger i längden.

Han fick dock löfte om att teatern kommer att finnas med i det färdiga materialet.

Bengt von Strokirch ville veta hur kommunen ska utveckla samtidskonsten eftersom den inte har någon hemvist idag då kommunen som en av få inte har en konsthall.

Karin Semberg instämde i att avsaknaden av en konsthall är en vit fläck på kartan.

Under kvällen kom det också fram flera tips på sådant som skiljer ut Jönköping från andra kommuner, som den 2000-åriga järnhistorien i Tabergsdalen eller Vättern och att staden har en av de längsta och finaste sandstränderna i landet liksom att stora delar av kommunen är ett biosfärområde.

Att vi har ett biosfärområde tror jag skulle locka många många till kommunen, svarade Peter Jutterström.

Ett annat förslag var att ta hjälp av högskolan och de som forskar kring stadsutveckling för att få kunskap om andra kommuners arbete med kulturen i stadsutvecklingen.

Jag håller absolut med. Högskolan har ju en av Sveriges om inte världens främsta forskare kring stadsutveckling, svarade Susan Bolgar, avdelningschef kulturproduktion, och syftade på Carlotta Melander, nationalekonom och expert på städers utveckling

Leif Jansson ansåg att definitionen av kultur var för otydlig i arbetsmaterialet och ville ha tillbaka det snävare kulturbegreppet, men andra invände med att man kanske rentav skulle ta bort definitionen överhuvudtaget eftersom begreppet kultur är föränderligt.

Går allt enligt planerna kan Kulturplan 2017-2029 börja gälla i januari nästa år.