Europavalet spelar roll. Jobb, trygghet och miljöarbetet i Sverige är avhängigt på det resultat som röstas fram på söndag.

Vi tror inte att Europeiska Unionen ska vara mycket mer eller mindre än vad det är i dag. EU ska vara relevant och lösa problem. Både för att EU har många problem – men framför allt för att många av Sveriges stora politiska utmaningar har europeiska lösningar.

För det första handlar det om otryggheten. I dag begås över hälften av alla svenska inbrott av utländska stöldligor. Ofta har ligorna länsat hus och hem på värdesaker och hunnit lämna landet innan en polisanmälan ens hunnit upprättas. Åldringsbrotten slår hål på tilliten i samhället. Otryggheten det skapar, och den gynnsamma kriminalitet som bristfälligt polissamarbete har bidragit till är oacceptabel. Här behövs mer av europeiskt polissamarbete.

För att stärka samarbetet medlemsländerna emellan krävs djupgående samordning också när det gäller de större brotten. Terrorismen, vars själva idé är att tillintetgöra den svenska demokratin, behöver europeiska krafttag. Vi vill se mer resurser till Europol, att Sverige går med i den europeiska åklagarmyndigheten EPPO och att EU ska kunna sätta in operativa polisstyrkor i ett medlemsland ifall medlemslandet självt begär det.

För det andra handlar det om klimatet. Sverige är idag ledande i Europa, som i sin tur är ledande i världen vad gäller klimatpolitiken. Det ska vi vara stolta över. I den lilla världen behövs fortsatt hållbar fiskepolitik, ett europeiskt patentsystem och att den svenska skogspolitiken ska förbli just en svensk angelägenhet och inte dirigeras från Bryssel. När Kina färdigställer över 200 flygplatser och 700 kolkraftverk kommande år behöver EU agera målinriktat för att investera i grön energi och bistå de stora utsläpparna i deras klimatomställning.

För det tredje handlar det om behovet av ökad handel. Det handelskrig mellan USA och Kina som stundar hänger som ett hotfullt moln över världsekonomin. I detta läget behöver Europa stå som en fyrbåk för mer handel över hela världen. Genom gröna frihandelsavtal kan EU i dag ställa krav på att länder som handlar med EU får tullättnader i utbyte mot att de arbetar med miljöskydd, värn för fackliga rättigheter och värnandet av rättsstat. Under de senaste åren har Vänsterpartiet och Miljöpartiet konsekvent röstat emot gröna frihandelsavtal med länder som Ecuador, Sri Lanka, Armenien och Bolivia. Det är skadligt för välståndet och för det globala klimatarbetet. Mer frihandel mellan EU och resten av världen är Bryssels egen version av biståndspolitik när den är som bäst.

Genom konkret politik för att lösa de här problem kan EU-parlamentet skapa välstånd, trygghet och en effektiv klimatomställning. Det europeiska samarbetet har gjort mycket för en kontinent som länge krigade istället för att samarbeta. Även framåt måste samarbete framför splittring gälla. Inte bara för att de är rätt, utan för att det gynnar medlemsländerna i Europa, och Europa i en allt mer osäker omvärld.

Gustaf Göthberg

Kandidat nr 5 på Moderaternas EU-lista