Just nu finns det nio stycken kameror på Länssjukhuset Ryhovs akutmottagning. Nu vill regionen ha fler och har ansökt om tillstånd för ytterligare två kameror.

Enligt ansökan är det i brottsförebyggande och säkerhetsfrämjande syfte. Lokalerna är svåröverblickbara och det finns hot om våld mot personalen. Nyligen byggdes akutmottagningen om och det har inte underlättat situationen.

Det händer att personalen på akutmottagningen råkar ut för våld och hot i sitt arbete. I helgen fick polisen rycka ut när en man blev våldsam mot personalen på psykiatriska akutmottagningen, uppgav polisen under måndagen. Mannen anhölls senare av åklagare.