Vi ville ta chansen att skapa en kontakt för att kunna diskutera frågor om skjutfältet. Bland annat uppmärksammade vi honom på kommunens problem att ge bygglov inom den så kallade bullerzonen, säger Kenth Williamsson.

Bullerzonen är ett område runt skjutfältet där det inte pågår militär verksamhet, men där densamma kan vara störande. När Berry Lilja var kommunalråd var han med och förhandlade fram en uppgörelse där en viss bebyggelse där skulle tillåtas årligen. I paketet fanns även en öppning för cykelvägen Skillingaryd–Tofteryd.

Men när detta skulle sättas på pränt i översiktsplanen 2013 röstades det ner av de borgerliga partierna som istället ville ha full kommunal kontroll över byggandet – med resultat att länsstyrelsen sattes som ”förmyndare”.

Kenth Williamsson och Berry Lilja tog även upp frågan om cykelvägen:

Vi har ju fått tillåtelse att bygga den, men det är ett antal avtal kvar att upprätta. Vi upplevde att han lyssnade på vad vi hade att säga och att han kom ihåg frågorna sedan tidigare, berättar Kenth.