Alliansen kallade förra veckan till en presskonferens. Två nya arenaförslag presenterades. Jordbron skrotades och istället ska två göras.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet står dock fast vid sina åsikter.

Vi ska ha ett möte med vår fullmäktigegrupp på måndag, men jag är ganska klar med vad gruppen kommer att tycka. Vi tror fortfarande på Jordbron och vi är väldigt klara med att Stadsparken inte är något alternativ, säger kommunalrådet Mona Forsberg (S).

Samma tongångar är det hos Vänsterpartiet.

Vi står fast vid det som vi har sagt innan, vi förordar en arena på Jordbron. Sedan får vi titta på vad kostnaden blir. Vissa markarbeten måste ju göras på Jordbron oavsett vad som byggs. Stadsparken är i alla fall inget alternativ för oss, säger Jerry Hansson, gruppledare för Vänsterpartiet i Jönköping.

Även hos Miljöpartiet räknas Stadsparken bort.

Vår ståndpunkt har framförallt varit att Stadsparken inte är något alternativ. Vi tycker att Jordbron är ett lämpligt område, det tyckte alla partier tidigare, säger Margareta Sylvan, lokalt språkrör i Miljöpartiet.

Skulle S, V och MP hålla sin linje har de 36 röster i kommunfullmäktige. Alliansen har 37. Det innebär att Sverigedemokraterna blir vågmästare med sina åtta mandat.

Vi har inte avgjort frågan för vår del. Vi vill ha tydliga alternativ, säger SD Jönköpings ordförande Staffan Eklöf.

Jordbron är ju utredd, det är väl ett tydligt alternativ?

Ja, det finns mycket som är utrett där, sen finns det ju ett eventuellt förslag på Råslätt som inte alls är utrett. Vi vill i alla fall inte exploatera Stadsparken.

När tror du att ni kan bestämma er för vilket alternativ som SD röstar för?

Vi vill ha fakta, så det får bli när utredningarna är klara, säger Eklöf.

Skulle Alliansens förslag till två utredningar på Råslätt och i Stadsparksvallen gå igenom är de utredningarna klara först i juni. Vilket innebär att inget beslut skulle kunna tas innan allsvenskan 2017 är igång. Då får J-Södra förlita sig på att Fotbollförbundet godkänner föreningens dispensansökan om att få spela på Stadsparksvallen. Något som inte alls är säkert.

Egentligen krävs någon form av beslut kring nybyggnation