Sedan 2012 har Vaggeryds kommun deltagit i SCB:s undersökning som skickas ut till 1 200 slumpvis utvalda medborgare. Av dessa har drygt 40 procent svarat. Det betonas att det handlar om en attitydundersökning, inte en brukarundersökning - den svarande behöver inte ha någon egen erfarenhet av om det är si eller så.

Uppåt för skola och jobb

Många av omdömena rör sig marginellt uppåt och neråt över åren, däribland totalindexet från 2012 via 2014 och 2016 till 2018: 65-62-62-65. Bottenbetyg är 0 medan 100 är perfekt. Vaggeryds 65:a kan översättas till omdömet ”nöjd”, där 54-40 är ”missnöjd” och 75 och mer står för ”mycket nöjd”.

Hela undersökningen hittar du här (SCB)

En siffra som har stuckit iväg 2018 är den över utbildningsmöjligheter; från 67 till 70. Framför allt tycker medborgarna att tillgången till eftergymnasiala studier på rimligt avstånd har ökat.

Ett gott betyg ges även till arbetsmöjligheter: 61-59-64-71. Mindre nöjda är man med möjligheten att finna bra boende. Utvecklingen i den underkategorin är: 68-68-57-56. Båda dessa värden kan ses som en relativt reell spegling av verkligheten - få går arbetslösa, men har problem att hitta bostad.

Risken att drabbas av brott är liten i Vaggeryds kommun. Allt fler känner sig också trygga.

Foto Thomas Johansson/TT

Medborgarna allt tryggare

Mer känsla ligger det i frågorna om det kommersiella utbudet och tryggheten. Det är visserligen svårt för flera av de lokala butikerna. Det är ett faktum som vi har skrivit om.

Relaterat till artikeln

Samtidigt har möjligheterna att handla på webben ökat och frågan är om medborgarna verkligen gynnade de lokala butikerna när de fanns.

Beträffande tryggheten kan tillfälliga inbrottsvågor och våldshändelser i nyhetsförmedlingen påverka. Enligt statistik från BRÅ, brottsförebyggande rådet, är brottsligheten i kommunen relativt låg och stillaliggande. Från 2007 till 2017 ökade det totala antalet brott från 1 024 till 1 028 - samtidigt som antalet invånare har ökat. Antalet misshandelsbrott minskade från 48 till 44, medan bostadsinbrotten gick från 8 till 15.

Känslan av trygghet, ifråga om rädsla att vistas utomhus på kvällar och nätter, bli utsatt för inbrott, hotas eller rånas, har ökat, enligt medborgarundersökningen: 59-61-61-64.

Medborgarna är mycket nöjda med räddningstjänsten.

Foto Gunnar Höglund

Bättre avlopp än gator

I en B-del ställs frågor om den kommunala servicen. Här liksom i A-delen ges sjunkande omdömen om det kulturella utbudet. I den kommunala delen har kulturomdömet sjunkit från 58 till 54 i de senaste två mätningarna, vilket speglar omdömet om det totala kulturutbudet (A-delen): 56 till 54.

Även ”gator och vägar” har fått ett sänkt betyg: Från 60 till 56. Ett år med sen sopning av vintergrus eller långsam snöröjning?

Mycket nöjda, men lite mer missnöjda än i fjol, är man med ”vatten och avlopp”, från 87 till 84. Räddningstjänsten får också ”mycket nöjd”: från 78 till 80.

Vatten och avlopp är den populäraste kommunala verksamheten.