Det är det norskägda bolaget Fara AS som har tilldelats avtalet. Utveckling av kundappen ska ske i två steg med leverans hösten 2018 för steg ett och sommaren 2019 för steg två. Driften gäller på fyra år med möjlighet till option på förlängning på fyra år.

Vi har arbetat med framtidens biljettsystem under flera år och ser att upphandlingen av mobil kundapp är en liten men viktig del av den totala utvecklingen. Vi är mycket nöjda med resultatet och ser fram mot det framtida samarbetet med Faras kompetenta organisation, säger Carl-Johan Sjöberg.

Den nya mobilappen beräknas vara klar att användas hösten 2018.

Våra kunder kommer att se att det blir en mer effektiv app med smarta lösningar. Ett exempel är att det ska gå att betala direkt med mobilen när man stiger på bussen eller tåget genom att lägga mobilappen mot en remsa.

Samarbetet med övriga länstrafikbolag är ett led i att det ska bli lättare att resa över länsgränserna i Småland och Halland.