Faktum är att du inte behöver gödsla hela din trädgård, men ju mer önskemål du har på växten desto viktigare är det att du ger växten rätt mängd näring och vatten.

Det vill säga består din trädgård av vildäng och för vårt klimat vanliga träd och buskar behöver du inte gödsla. Men har du kortklippt gräsmatta, grönsaksland, sommarblommor och mer exklusiva träd och buskar måste du gödsla för att få ett bra resultat.

I grönsakslandet och blomsterrabatterna ska du börja säsongen med att gräva ner naturliga gödselmedel som kogödsel, hönsgödsel, kompost eller hästgödsel. Dessa medel bygger upp jorden och hjälper till att hålla vatten och näring under säsongen, samtidigt som de ger näring till växterna.

Flera gånger under sommaren ska du bättra på med mer gödsel i dessa avdelningar för att hålla en bra tillväxt. Men under säsong ska det vara snabbverkande gödselmedel som exempelvis nässelvatten, flytande näring eller blåkorn. Näringen från dessa medel kan växterna ta upp direkt, så de inte tappar i tillväxt.

När det gäller gräsmattan finns det en tanke som är genomgående, nämligen att ju mer kortklippt gräsmattan är och ju finare gräsmatta du vill ha desto viktigare är det att gödsla. Och även att vattna vid torrperioder. Ska gräset kunna konkurrera ut ogräs och mossa måste det växa hela tiden och aldrig stanna av.

Använd något av de gräsmattegödselmedel som finns i handeln och gödsla gärna lite mindre än vad som står på förpackningen. Men gödsla i stället desto oftare. Står det 3 kilo per 100 kvadratmeter 3 gånger under säsongen kan du i stället ge 1 kilo per 100 kvadratmeter 9 gånger under säsongen. Samma mängd gödsel med du använder den på ett bättre sätt.

Perennrabatterna gödslar du på våren med naturliggödsel som även förbättrar jorden, det är minst lika viktigt att ha en bra jord för perennerna att växa i som att det finns näring till växterna. Lägg på ett lager kogödsel kring plantorna när du vårstädar i rabatterna eller hönsgödsel och sedan lite ny barkmull ovanpå.

I frukt och bäravdelningen behöver du sällan gödsla. Viktigast är det att gödsla i den avdelningen när du har nysatta växter eller tycker att de börjar växa dåligt. Gödselmedel som används här ska innehålla låga mängder av kväve (N). Det finns speciella bärgödselmedel eller så använder du Algomin trädgård eller aska från spisen. Även höstgödsel fungerar bra här. Gödslingen utför du tidigt på våren.

Har du träd och buskar som växer lite dåligt eller som är relativt nysatta så kan de behöva gödslas. Enklast gör du det genom att göra hål i marken och fylla dessa med näring. Det blir som näringsdepåer dit rötterna kan söka sig för att hämta näring. Det viktiga här är att näringen är långtidsverkande så den inte dräneras bort. Det finns färdiga gödselstavar att använda eller så fyller du hålen med exempelvis hönsgödsel blandad med Algomin trädgård. Eller så fyller du med Chrysan. Dessa gödseldepåer kan du skapa när som under säsongen men helst gör du det på våren.

Har du växter som trivs i jordar med lågt pH-värde som exempelvis rhododendron eller blåbär så gödslar du dessa med rhododendrongödsel och inget annat. Även här är det bäst att gödsla tidigt på våren så växterna kan ta upp näringen under säsongen.